Beubeunangan Usaha Koperasi SMAN 7 Bandung Naek 15,76 %

Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI) SMA Negeri 7 Bandung Periode 2011-2013  Drs. Dede Darwadi  miharep  lian ti  rengrengan pengurus kudu tetep ngaronjatkeun kualitas pelayanan jeung hasil usahana  sangkan bisa ngaraharjakeun anggota nyakitu deui sabalikna  anggota koperasi ulah cicingeun kudu ngarojong dina sagala kagiatan usaha koperasi.