SHU Ngaronjat 26,72 % : Koperasi Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov Jabar “ Dewi Sri “

Ketua Koperasi Pegawai Dinas Pertanian Tanaman  Pangan Provinsi Jawa Barat “Dewi Sri “ Periode 2010-2012  Ir.H..Diden Trisnadi  MP  nu oge nyepeng kalungguhan salaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan  provinsi Jawa Barat netelakeun Rencana Kerja jeung Rencana Anggaran Pendapatan  & Belanja taun buku 2013 masih tetep  diarahkeun kana mertahankeun  jeung ngaronjatkeun tina  beubeunanangan  hasil usahanana.