Koperasi Guru Pegawai SMPN 2 Kota Bandung Asetna Ngaronjat

Merhatikeun laporan Pertanggungjawaban  Pengurus taun buku 2015 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Koperasi Guru &  Pegawai  SMP Negeri 2 Bandung kinerja pengurus, pengawas, dedikasi, loyalitas, solidaritas, kabersamaan tanggungjawabna cukup hade.“ Kusabab di  koperasi kerjana kolektif, henteu digawe sorangan, kasibukan sacara bababarengan tapi  ketua jeung pengawasna aktif  mantuan kagiatan”. ceuk   Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKRI) kota Bandung Drs.Kustiwa Benoputra, M.Pd  dina biantarana Rapat Anggota Taunan (RAT) Koperasi Guru & Pegawai SMPN 2 Bandung lumangsung  Kemis 31 Maret 2016 di SMPN 2 Jl.Sumatra No.42 Bandung.