Koperasi Ar-Raudhi Kelurahan Jatihandap Geus Dirasakeun Mangfaatna Ku Anggota

Salah sahiji koperasi di kota Bandung nu  meunang pangajen ti walikota Bandung taun 2012 salaku Koperasi berprestasi terbaik ka III tingkat kota Bandung  nyaeta Koperasi Serba Usaha (KSU) Ar-Raudhi Kelurahan Jatihandap kiwari terus ngupayakeun nedunan kabutuhan  ngaraharjakeun anggotana luyu jeung diamanatkeun Undang-Undang No.17 Taun 2012 Ngeunaan Perkoperasian yen  koperasi  mibanda tujuan ngaraharjakeun anggota khusuna  sarta masarakat umumna. “KSU Ar-Raudhi  ngarupakeun lembaga ekonomi diluluguan,dipibanda turta dijalankeun ku anggota Alhamdullilah kiwari panceg umurna 10 taun tepatna diadegkeun  12 Januari 2004