Dr.Kakay Karyana MM : Konci Sukses Program Diklat Remaja Putus Sakola Nyaeta Manajerial Nu Profesional

Konci sukses dina  program Pendidikan Latihan (Diklat) remaja putus sakola nyaeta perlu sistem manajerial nu profesional turta mibanda orientasi kana kamajuan mangsa pikahareupeun. Tarekah ieu teh bisa diterapkeun   pikeun mertahankeun lembaga Diklat Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) jeung Unit Rumah Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (URPSBR) Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat  dina kontribusi,peran jeung fungsina. Pamadegan ieu  ditetelakeun Dr.Kakay Karyana MM saperti diberitakeun Koran Giwangkara  dina disertasina “ Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Remaja Putus Sekolah “ dumasar hasil panalungtikan di BPSBR Cimahi jeung  URPSBR Ciganjeng Ciamis pikeun ngaraih gelar Doktor widang manajemen pendidikan Program Studi Ilmu Pendidikan  di Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung lumangsung  poe Rebo 15 Februari 2012 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung dihareupeun Promotor Prof.Dr.H.Sutaryat