Dr.H.Tb.Rucita M.M.Pd : Sumberdaya,Kompetensi & Motivasi Ngarojong Kepemimpinan Kepala Sakola

Kepala Sekolah  SMPN 2 Baleendah  nu oge ngarangkep salaku Kepala Sekolah SMPN 1 Pameungpeuk  kabupaten Bandung Dr.H.Tb.Rucita M.M.Pd  saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakeun faktor nu ngarojong dina ngalarapkeun gaya kepemimpinan kepala sekolah  nyaeta sumber daya,kompetensi  jeung motivasi. Kitu  ditetelakeun dina kasimpulan disertasina  nyokot judul  “ Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Partisipasi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru SMP Di Kabupaten Bandung ( Studi Kasus di SMP Negeri 2 Cileunyi,SMP Negeri Margahayu dan SMP Negeri 3 Ciparay Kabupaten Bandung “ dina sidang ujian terbuka pikeun ngaraih gelar Dr.(Doktor)   (S3).widang Manajemen Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus)  dihareupeun Penguji Promotor Prof.Dr.H.Achmad Sanusi, Ko Promotor Prof.Dr.H.Sutaryat Trisnamansyah,MA ,Anggota Promotor Dr.Yozal Iriantara,M.M.Pd nu hasilna ditandeskeun lulus meunang peunteun Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,47 Yudicium Sangat Memuaskan