KKM UIN SGD 2016 Ngaberdayakeun Masarakat Pedesaan

Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) taun akademik  2016 dimitian ti 9 Februari nepi ka 8 Maret 2016  dilaksanakeun  di kab.Cianjur,Purwakarta,Garut diiluan 2417 peserta,96 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) nyokot tema “ Memberdayakan dan Mencerdaskan” mibanda tujuan pikeun museur kana ngaberdayakeun masarakat pedesaan. Numutkeun rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si yen KKM 2016 nu ayeuna dilaksanakeun saperti