Kareueus STBA Yapari ABA Bandung Dina Nincak Umur 51Taun

Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari-ABA Bandung Dra.Hj.Iim Danasaputra M.Hum netelakeun  loba pisan dirasakeun nu matak  pikareueuseunnana hususna pikeun sivitas akademika, STBA Yapari ABA Bandung tepatna diadegkeun 26 Oktober 1963  harita ngaranna Akademi  Bahasa Asing (ABA) Yapari  kiwari di taun 2014  nincak  umurna panceg  51 taun. “ Simkuring ngaraos reueus