Kagiatan Wisuda Lain Sakadar Pesta

Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus)  Dr.H.Didin Wahidin M.Pd netelakeun kagitan proses akhir mungkas akademik nyaeta wisuda. Kagiatan wisuda lain ngan sakadar pesta tapi  nu leuwih pentingna ngarupakeun upaya kagiatan akademik  pikeun ngingetan para lulusan diistrenan geus   jadi Sarjana ,Magister jeung Doktor. Saengeusna para wisudawan,wisudawati  diistrenan jadi Sarjana,Magister  jeung Doktor salawasna kudu  inget  yen dina kahirupanna  kudu nembongkeun luyu jeung tingkatanna ti Sarjana, Magister jeung Doktor boh tina kailmuannana nyakitu deui etika jeung akhlakna. Kitu  ditetelakeun  dina acara wisuda Sarjana,Magister,Doktor Tahun Akademik 2014-2015