Ikopin Ngahasilkeun 12.391 Lulusan, Rek Muka Tilu Prodi Anyar Jenjang S-1 Jeung S-3

Rektor Institut Koperasi Indonesia ( Ikopin) Dr.(HC) Ir.H.Burhanuddin Abdullah MA netelakeun sacara kalembagaan Ikopin kiwari lain ngan sakadar tumuwuh wungkul tapi geus mekar dibuktikeun lian ti  salila lima taun akhir ieu jumlah nu hayang  nuluykeun studi di Ikopin  beuki ngaronjat  oge sajumlah dosen geus mibanda pendidikan S2 diantarana  40 % pendidikan Doktor (S3) samalah mah kiwari keur ngarojong sababaraha dosen sangkan sagancangna meunang gelar akademik Guru Besar nyakitu deui dibuktikeun  ku aya nambahanna tilu prodi anyar nyaeta Prodi Ekonomi Syariah Jenjang Pendidikan Sarjana,Prodi Akutansi Jenjang Pendidikan Sarjana  jeung Prodi Keuangan  & Perbankan Jenjang Pendidikan Diploma III. Nyakitu deui Akreditasi sakabeh program studi geus kaakreditasi.