Hima PGSD FKIP Unpas Ngayakeun Seminar

Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pasundan (Unpas) Jl.Wartawan No.5 Buah Batu Bandung  ceuk  Ketuana netelakeun ka Koran Giwangkara  poe Kemis 7 Maret 2013 ti mimiti jam  8.00  isuk-isuk lumangsung di aula Unpas Jl.Tamansari No.4-6  Bandung  ngayakeun Seminar Ekonomi Pendidikan Nasional  Kreatif  nu pembicarana pakar pendidikan Prof.Dr.H. Mochamad  Surya jeung Sukadi salaku Penulis Buku “Guru Malas Guru Rajin “ sarta pakar pendidikan Prof.Dr.Arief Rahman M.Pd. (Suherman.S).-