H.Kosasih Kepala SDN Nangela Paseh Kab.Bandung Meunang Gelar Doktor

Rebo  19 Maret 2014 kabungah  jeung kagumbiraan  katembong  dirasakeun H.Kosasih  dumeh cita-citana tinekanan  bisa  ngarengsekeun program S3 (Doktor) . “ Simkuring  kalintang bingahna , muji syukur Alhamdullilah ka Illahi Robi dipasihan nikmat kalancaran dina sidang ujian terbuka  bisa  ngajawab  pertanyaaan promotor waktu   mertahankeun  disertasina  “. ceuk H.Kosasih ka Koran Giwangkara  nu kiwari nyepeng kalungguhan salaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN)  Nangela UPTD Tk/SD Disdikbud kecamatan Paseh kabupaten Bandung..Disertasi nu didugikeun  dina sidang terbuka di Program Pasca Sarjana Universitas Islam