Dra.Hj.Een Herdiani,S.Sen : Mairan Paneka Jaman,Kreator Seni Kudu Ngamangfaatkeun Globalisasi

Ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)  Bandung Dr.Hj.Een Herdiani S.Sen netelakeun  kiwari caahna  globalisasi  beuki rongkah asup mangaruhan  budaya Indonesia. Hal ieu mangaruhan  oge  kana  kahirupan seni pertunjukan Tumali  jeung seni pertunjukan  tangtuna karya-karya  nu dilahirkeun kudu  mibanda wawasan zaman  global. Hal ieu  kulantaran geus jadi bagian kahirupan para kreator seni nu tangtuna mibanda  kahayang  pikeun maju . “ Masarakat seni memang perlu ngindung ka waktu  ngabapa ka zaman ,tapi kudu tetep waspada bisa milih ngayak pangaruh ti luar naha luyu  jeung nilai budaya urang atawa henteu “ .pokna dina acara  Seminar Seni Pendidikan Seni 1 :  “ Seni Dalam Persfektif Global “ diayakeun Jurusan Pendidikan Seni Tari Fakultas Pendidikan Bahasa & Seni (FBPS) Universitas Pendidikan Indonedesia