DTA Muklishina Lahuddiin Ngayakeun Imtihan

Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) “ Mukhlishina Lahuddiin “ di RT 05, RW 24  Blok AG Komplek Permata Biru Desa Cinunuk,  Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung lumangsung poe Minggu 29 Mei 2016 ngayakeun kagiatan acara”IMTIHAN Tahun Pelajaran 2015-2016  temana “ KitaTingkatkan Kepedulian  Orang Tua Dalam Membina Putra Putrinya Menuju Generasi Qur’ani “ .Runtuyan acarana  saperti diberitakeun Koran Giwangkara  dieuyeuban direuah-reuah Pentas Seni,Tahfidz,Pildacil jeung Mutiara Akhlak  dipintonkeun  para santrina, saperti tembong dina poto