Dr.Yuyun Yuniarsih S.Pd M.Pd : Ngalarapkeun Pendidikan Karakter Di Sakola Perlu Strategi Hade Ti Kepala Sekolah

Dr.Yuyun Yuniarsih

Kepala Sekolah SMK Bandung Barat 2 Cihampelas  nu oge salaku dosen tetap Universitas Sangga Buana YPKP Bandung Dr.Yuyun Yuniarsih.S.Pd,M.Pd netelakeun  faktor nu ngarojong ngalarapkeun pendidikan karakter di sakola nyaeta  strategi nu hade ti Kepala  Sekolah jeung komite sarta paguyuban  kelas orang tua siswa.  “ Kepala Sekolah kudu tuluy-tuluyyan  mere motivasi  ka warga sakola sangkan henteu eureun pikeun  terus mere pendidikan utamana mah ngabebenah karakter siswa “.pokna waktu  nepikeun disertasi  judulna “ Strategi Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah  (Studi Kualitatif pada SMK IT NU Saguling & SMK 45 Lembang Kabupaten Bandung Barat)  dina ujian terbuka  pikeun ngaraih gelar Doktor (S3)  Ilmu Pendidikan  Konsentrasi Manajemen Pendidikan  Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus)  dihareupeun tim  Penguji Promotor  Prof.Dr.H.Iim Wasliman, M.Pd, M.Si, Ko Promotor Prof.Dr,H.E.Mulyasa,M.Pd  Anggota Promotor Dr.Hj.Ika Kartika AF,M.Pd ,Penguji Dalam Prof.Dr.H.Sutaryat Trismansyah,MA, Penguji Dalam