Dr.YetiWidyawati,S.Pd,M.M.Pd : Pembelajaran Bahasa Inggris Ngagunakeun Edmodo Mawa Pangaruh Kana Hasil Belajar

Kamampuan peserta didik dina bahasa utamana Bahasa Inggris masih jauh tina nu diharepkeun, kata ngentina beubeunangan peunteuna para peserta didi kmasih  rata-rata boh dina proses pembelajaran nyakitu deui hasil belajarna. Nilik  kana  kalemahan siswa dina pelajaran bahasa Inggeris kukituna guruna kudu paham  kana manajemen pembelajaran bari ngupayakeun ngarangsang keaktifan siswa ku ngaberdayakeun  media jeung sumber belajar ngaliwatan model pembelajaran, diantarana manajemen pembelajaran bahasa Inggris mibanda Teknologi