Dr.Endang Saputra M.Pd : Implementasi Pembinaan Guru Mismatch Tacan Maksimal

Pikeun  nedunan kabutuhan jeung kakurangan guru,utamana guru mata pelajaran umum di Madrasah Aliyah masih loba Madrasah Aliyah nu narima guru henteu dumasar  kualifikasina, tapi dumasar ngan kana loyalitas jeung sumanget dedikasina pikeun bisa mertahankeun kalangsunganna hirup madrasah. “ Keur nyumponan kakurangan guru di madrasah akhirna ngrekrut guru nu ngajar henteu luyu jeung kualifikasina, balukarna di madrasah loba guru Mismatch nyaeta hartina guru nu ngajar henteu luyu jeung latar belakang pendidikanna  atawa kualifikasina”.Ceuk Dr.Endang  M.Pd saperti