Dr.Dadan,S,Pd,M.Pd :Ngokolakeun BOS Henteu LeupasTina Peran Kepala Sakola

Sacara umum manajemen implementasi kawijakan  BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Sakola Berstandar Nasional (SSN) dina ngaronjatkeun mutu pendidikan di kabupaten Cianjur geus lumangsung kalawan lancar kulantaran  hasilna bisa hade dina ngokolakeun BOS tangtuna henteu leupas tina peran Kepala Sakola. “ Pihak Kepala Sakola geus nyusun RKAS (Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah) tuluy ngaimplementasikeun BOS sarta  meunang rojongan kasapukan jeung kaputusan sacara babarengan jeung Tim Manajemen BOS Sakola, Dewan Guru jeung Komite Sakola turta mertanggung jawabkeun ngagunakeunnana  dana BOS luyu jeung Undang-Undang “.Ceuk Dr.Dadan,S.Pd