Dr.Anne Sukmawati Kurnia Dewi,M.M.Pd : Program Ngamekarkeun Jiwa Kawirausahaan Di SMK Can Optimal

Strategi program  keur  ngamekarkeun niley-niley  ngadidik turta ngatik  ngawangun jiwa kawirausahaan nu dirumuskeun Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK)  pikeun nyiapkeun siswana  mibanda  akhlak mulia  turta mibanda jiwa kawirausahaan strategina can bisa ngalibetkeun sakabeh paket kaahlian. “ Kukituna lian ti henteu sakabeh guru jeung siswa kalibet oge masih loba guru kurang paham kana program keur dimekarkeun kulantaran henteu ayana juknis (petunjuk teknis) sarta juklakna (petunjuk pelaksanaanna) sok komo program kamitraan jeung Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) na kiwari can optimal nu sabenerna diperlukeun pisan dina tarekah ngaronjatkeun nilai jiwa kewirausahan”.ceuk Dr.Anne Sukmawati Kurnia  Dewi ,M.M.Pd salaku Kepala SMKN 13 Kota Bandung Waktu