Dies Natalis Ka 46 UIN SGD Bandung

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung   ayeuna umurna panceg  46 taun ,kukituna saperti diberitakeun Koran Giwangkara  ngagelar kagiatan acara mieling  (dies natalis)  lumangsung Salasa 8  April  di auditorium utama   kampus Jl. A.H.Nasution No.105  Bandung   nyokot tema “ Dengan Dies Natalis  Ke 46 Kita Tingkatkan Kinerja dan Kualitas Penyelenggaraan Tridharma