Dr.H.Dedi Herawadi : Program Kepsek Ngawujudkeun Sakola Efektif Di Tilu SMPN Kota Bandung

Kawijaksanaan Dinas Pendidikan kota Bandung  jeung program kapamingpinan sakola dina ngawujudkeun sakola efektif di tilu SMPN kota Bandung nyaeta  di SMPN 5,SMPN 2 jeung di SMPN 4  l umangsung hasilna  hade luyu jeung nu diharepkeun  “ Kaberhasilan  ngawujudkeun sakola efektif ditujukeun ku  saruana ayana   dilakukeun boh salaku kepala sakola salaku pembangkit motivasi (motivator) nyakitu deui Kepsek salaku ngamekarkeun Sumber Daya Manusia (SDM) nyakitu deui Kepsek  salaku pendelegasi nu boga  wewenang  tangggungjawab  sarta Kepsek salaku pengawas jeung nu boga  tujuan “.ceuk Dr.H.Dedi Herawadi salaku Kepala Bagian Umum PPPPTKIPA (Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan IPA) waktu