Aya 33 Prestasi Diraih Mahasiswa STBA Yapari ABA Bandung

Dina widang non akademik mahasiswa Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari ABA Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara hasil ngaraih  prestasi sababaraha event nyaeta aya 33 prestasi mahasiswa kejuaran  diraih salila taun akademik 2016/2017 mere gambaran yen pengarahan jeung metoda pendekatan diimplementasikeun lembaga dikoordinasikeun Pembantu Ketua III Widang Kemahasiswaan & Alumni Drs.Yayat Hidayat,M.Pd geus hasil sacara hade turta efektif. Kitu ceuk Ketua STBA Yapari ABA Bandung Periode 2017-2021 Dra.Hj.Iim Rogayah Danasaputra,M.Hum netelakeun di kampus Jl.Cihampelas No.194 Bandung.Numutkeun Iim hal ieu luyu jeung pedoman pola pembinaan jeung kemahasiswaan nu museurkeun kana