Dr.Astri Riani Dewi S.Pd,M.Si : Kepala Sekolah Di Madrasah Perlu Mibanda Lima Dimensi Kompetensi

Kepemingpinan kepala sekolah di  madrasah kacida mangaruhan sacara signifikan kana produktivitas Madrasah Tsnawiyah (MTs) total pengaruhna sajumlah 21,34 % ngawengku tina pangaruh langsung lobana 7,69 % sarta 13,65 %  ngarupakeun pengaruh henteu langsung.Oge budaya madrasah mangaruhan  27,57 % diantarana 10,85 % pangaruh langsung jeung  henteu langsung 16,73 %  sarta kinerja professional guru gedena sajumlah 29,03% ngawengku 11,58 % pangaruh langsung jeung 17,45 % pangaruh henteu langsung. Pernyataan ieu ngarupakeun dumasar analisa  kasimpula balitungan statistik turta panalungtikan hipotesis parsial didugikeun Dr.Astri Riani Dewi S.Pd,M.Si waktu mertahankeun disertasi judulna “ Pengaruh Kepepemimpinan Kepala Madrasah,Budaya Madrasah Dan Kinerja Guru Teerhadap Produktivitas