83 Taun Prof.Achmad Sanusi Beunghar Ku Pamadegan

Pikeun Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,SH, MPA nu kiwari nyangking kalungguhan salaku Direktur Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Islam Nusantara (Uninus)  tanggal 31 Agustus  dianggap  pangistimewana ngandung  sejarah  kahirupannana,,kulantaran mantan rektor Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung kiwari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Periode tahun 1966-1971 tepatna harita dina taun 1929 dilahirkeun. Peristiwa istimewa ieu tanggal 31 Agustus 2012 dipieling  lumangsung di lantai dua rohangan Pasca Sarjana Uninus Jl.Soekarno Hatta No.530 Bandung dilaksanakeun kagiatan  Tasyakur binikmat acara  Ulang Taun  nincak  umur nu ka 83 taunna diluuhan Prof Achmad Sanusi sarimbit,,Ketua Badan Yayasan Islam Nusantara Letjen TNI (Purn) H.A.Roestandi,SH nu oge adi kandungna. ,Rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin,M.Pd,pimpinan Fakuktas,,dosen,.guru besar,para alumni sarta mahasiswa nu kagiatan acara  dimimitian  maca Al-qur’an sarta shalawat didugikeun Qori juara kab.Ciamis  Ustadz Djaja pimpinan Pondok Pesantren