4500 Mahasiswa UIN SGD Bandung Miluan KKN Sisdamas 2017

Aya 4500 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD)Bandung  miluan jadi  peserta Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayan Masarakat ( KKN Sisdamas ) 2017 lumangsung  ti mimiti  7 Februari nepi ka 9 Maret  2017   di  opat  lokasi ngawengku di  kota Banjar,kabupaten Garut,Cianjur jeung Purwakarta. Kitu ceuk  Kepala Humas  UIN SGD Bandung Aep Syaefudin,M.Ag di rohangan gawena kampus UIN SGD Bandung Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung netelakeun ka Koran Giwangkara.Numutkeun Aep sajumlah peserta KKN Sisdamas 2017asalna ti  40 Program Studi  dibarengan 110 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Samemeh indit ka lapangan dijurung laku heula Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si sacra simbolis    nako lGoong nandakeun sacara resmi kagiatan KKN Sisdamas 2017 poe Kemis 2 Februari 2017 di Aula Anwar Musaddad disaksian  Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN SGD