Dr.H.Tb.Rucita M.M.Pd : Sumberdaya,Kompetensi & Motivasi Ngarojong Kepemimpinan Kepala Sakola

Kepala Sekolah  SMPN 2 Baleendah  nu oge ngarangkep salaku Kepala Sekolah SMPN 1 Pameungpeuk  kabupaten Bandung Dr.H.Tb.Rucita M.M.Pd  saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakeun faktor nu ngarojong dina ngalarapkeun gaya kepemimpinan kepala sekolah  nyaeta sumber daya,kompetensi  jeung motivasi. Kitu  ditetelakeun dina kasimpulan disertasina  nyokot judul  “ Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Partisipasi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru SMP Di Kabupaten Bandung ( Studi Kasus di SMP Negeri 2 Cileunyi,SMP Negeri Margahayu dan SMP Negeri 3 Ciparay Kabupaten Bandung “ dina sidang ujian terbuka pikeun ngaraih gelar Dr.(Doktor)   (S3).widang Manajemen Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus)  dihareupeun Penguji Promotor Prof.Dr.H.Achmad Sanusi, Ko Promotor Prof.Dr.H.Sutaryat Trisnamansyah,MA ,Anggota Promotor Dr.Yozal Iriantara,M.M.Pd nu hasilna ditandeskeun lulus meunang peunteun Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,47 Yudicium Sangat Memuaskan

KKN Sisdamas UIN SGD 2018 Konsentrasi Ka Kabupaten Bandung DAS Citarum

PEN04082018_01

Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat  LP2M (Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat )  Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung  Dr.H.Ramdani W.Sururie,M.Ag,M.Si saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakan  kagiatan Kuliah  Kerja Nyata (KKN)  Sisdamas ( Berbasis Pemberdayaan Masyarakat )  2018 dilaksanakeun ti mimiti  31 Juli nepi ka 31 Agustus 2018 diiluan 5.215 mahasiswa UIN SGD Bandung  lumangsung di opat kabupaten  di Jawa Barat,  lobana  5.054  peseta  mahasiswa KKN dikonsenttrasikeun  ka wilayah kabupaten Bandung,utamana di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum,sesana ka kabupaten Cianjur,kota Banjar jeung Pangandaran,malahan aya nu ngalaksanakeun KKN di nagara Thailand.“ Dikonsentrasikeunna  KKN ka kabupaten Bandung kulantaran