Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ Universitas Terbuka Bandung

Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara  poe Rebo 7 Maret 2018  lumangsung  di Balai Sartika Convention Hall Jl. Suryalaya Indah No.1-3 Buah Batu Kota Bandung ngalaksanakeun Upacara Penyerahan Ijazah (UPI). Hal ieu  maksudna  pikeun ngafasilitasi lulusan nu henteu  bisa  miluan acara wisuda di UT Pusat. Acarana  lumangsung ti pukul 08.00 nepi ka  12.00 WIB ieu   diluuhan ku  Kepala UPBJJ-UT Bandung Drs. Enang Rusyana, M.Pd,  Rektor Universitas Terbuka disuluran  ku  Ketua LPPM. Universitas Terbuka,  Prof. Dr. Karnedi, MA , Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disuluran  Drs. Karyono, M.Si, Kepala Bidang GTK,  sarta para Pengurus Pokjar jeung  Mitra UPBJJ-UT Bandung. Peserta UPI sajumlah  637 urang  ngawengku  asalna  ti  Program Studi S1 PGSD