Pembekalan Tutor PGSD & PAUD UPBJJ-UT Bandung

Universitas Terbuka (UT)  ngarupakeun institusi nu nyadiakeun kasempetan belajar sacara mandiri pikeun mahasiswa. Salah sahiji layanan bantuan belajar pikeun mahasiswa UT nyaeta Tutorial Tatap Muka (TTM).Kagiatan TTM ieu dilakukeun bimbingan ku Tutor salaku fasilitator.Pikeun ngalancarkeun kagiatan tutorial turta nyaruakeun persepsi tutor Unit Program Belajar Jarak Jauh ( UPBJJ) -UT Bandungg nyelenggarakeun Pembekalan Tutor  Program  Sarjana  Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)  jeung PGPAUD 2017/2018.1 (Masa Tutorial 2017.2) sawatara waktu anyar kaliwat  diiluan 217 tutor asalna ti sababaraha  Instansi/Perguruan Tinggi lumangsung  di Kantor UPBJJ  UT Bandung  Jl.Panyileukan Raya No.1A Soekarno