Koperasi Guru Bandung Kulon Ngaronjatkeun Uang Duduk Sangkan Miluan RAT

Ketua Koperasi Warga Guru (KWG) Bandung Kulon Periode Taun 2015-2019 H.Ayi Saepudin,S.Ag katut rengrengan pengurus dina ngalaksanakeun ngokolakeun koperasi ngalayani anggota salawasna teu weleh neangan sagala rupa formula turta solusi pikeun ngudag usahana sangkan maksimal dina raraga ngaraharjakeun anggota luyu jeung Visi KWG Bandung Kulon nyaeta “ Mewujudkan Koperasi Sehat, Mandiri, serta Mampu Mensejahterakan Anggota “ jeung Misi KWG Bandung Kulon nyaeta Melangkah dengan amanah,Bekerja Dengan Tulus,Memupuk Disiplin & Kejujuran, Menjalin kerjasama, Memberi

UIN SGD Bandung Ngalaksanakeun Sistem Adminitrasi Jeung Akademik Sacara on line

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si netelakeun di taun 2017 ayeuna UIN SGD Bandung giat ngokolakeun kampus sangkan leuwih modern turta professional.Sakabeh sistem boh akademik nyakitu deui administratif keur ngeureyeuh ngaintegrasikeun dina dalam jaringan (daring) atawa on line. “ Di era globalisasi bakal kajadian revolusi teknologi informasi sacara gede-gedean,sakabeh hal sifatna analog bakal robah digital “. Pokna saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina biantarana sidang senat terbuka dina raraga Wisuda ka-68 UIN SGD Bandung dijejeran Ketua Senat Prof.Dr.H.Nanat Fatah Natsir M.S katut rengrengan senat civitas akdemika sarta diluuhan Kasubag Humas UIN SGD Bandung Drs.H.Rohman Setiaman jeung tamu ondangan lumangsung Minggu 17 September 2017 di kampus II Jl.Soekarno-Hatta,Kel.Cimencrang,Kec. Gedebage kota Bandung.ngistrenan 2.086 lulusan ngawengku 562 lulusan ti Fakultas Tarbiyah & Keguruan 479 lullusan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik,

Wisuda Ikopin Ka44 Nyiapkeun SDM Di Era Global

Rengse oge pancen nyuprih pendidikan di kampus Ikopin luyu jeung jenjang pendidikan sewang-sewanganan,simkuring katut rengrengan,pingpinan jeung dosen turta karyawan ngawilujengkeun pikeun para wisudawan,moga-moga knowledge,skills jeung parobahan sikap nu geus dipibanda salila di Ikopin bakal jadi modal dasar pikeun bekel digawe ngadarmabaktikeun diri di masarakat..Kitu Ceuk rektor Ikopin Dr.H.C Ir.Burhanudin Abdullah MA saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina biantara sidang terbuka senat kagiatan acara wisuda ka 44 taun 2017 lumangsung Saptu 16 September 2017 di Gedong Suhardini kampus Ikopin Jatinangor ngawisuda 60 lulusan Magister Manajemen,242 lulusan Sarjana Manajemen jeung 9 lulusan Diploma.Tina lulusan ieu matak ngagumbirakeun loba nu meunang predikat terpuji nyaeta 40 lullusan ti program Sarjana Manajemen, 16 lulusan ti Program Magister Manajemen jeung 5 lulusan ti Program Diploma 3 .Sedengkeun lulusan nu kapeto meunang Indek Prestasi Kumulatif( IPK) pangnyongcolangna nyaeta Mila Kumilatifah

Uninus Geus Nuju Kana Tumuwuhna Mibanda Kualitas

Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Dr.H.Suhendra Yusuf ,MA netelakeun Uninus kiwari terus ngabebemah diri ngaronjatkeun mutu dina sagala rupa aspek penyenggaraan pendidikan tinggi . “ Simkuring sadar yen lumangsungna institusi pendidikan tinggi kacida gumantung kana the quality of growt atawa kualitas tumuwuhna turta sustained growth nyaeta tuluy mekar “.pokna saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina biantarana Sidang Terbuka Senat Wisuda ka 61 Taun Akademik 2017/2018 lumangsung Saptu 26 Agustus 2017 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung. Aya 798 lulusan diwisuda ngawengku Sarjana (S1 ti ) fakultas ekonomi,Hukum,Keguruan & Ilmu Pendidikan,Teknik,Pertanian,Ilmu Komunikasi, Agama Islam jeung ti Pascasarjana

PKKMB & Wisuda STBA Yapari – ABA Bandung

Kagiatan Pengenalan Kehidupan Kampus pikeun  Mahasiswa Baru (PKKMB) taun  akademik 2017-2018  Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA)  Yapari- ABA  Bandung dilaksanakeun  upacara  sacara resmi pembukaanna  dina  sidang senat terbuka dipingpin Ketua STBA Yapari –Aba Bandung Dra.Hj.Iim Rogayah Danasaputra,M.Hum   lumangsung Salasa 29 Agustus 2017 di kampus Jl.Cihampelas No.194 Bandung.. Numutkeun Koordinator Publikasi  & Dokumentasi Citra. K ,M.Pd  saperti diberitakeun Koran Giwangkara netelakeun saenggeusna  PKKMB sacara  resmi  dibuka dituluykeun ku kagiatan-kagiatan PKKMB