Ikopin Ngahasilkeun 12.391 Lulusan, Rek Muka Tilu Prodi Anyar Jenjang S-1 Jeung S-3

Rektor Institut Koperasi Indonesia ( Ikopin) Dr.(HC) Ir.H.Burhanuddin Abdullah MA netelakeun sacara kalembagaan Ikopin kiwari lain ngan sakadar tumuwuh wungkul tapi geus mekar dibuktikeun lian ti  salila lima taun akhir ieu jumlah nu hayang  nuluykeun studi di Ikopin  beuki ngaronjat  oge sajumlah dosen geus mibanda pendidikan S2 diantarana  40 % pendidikan Doktor (S3) samalah mah kiwari keur ngarojong sababaraha dosen sangkan sagancangna meunang gelar akademik Guru Besar nyakitu deui dibuktikeun  ku aya nambahanna tilu prodi anyar nyaeta Prodi Ekonomi Syariah Jenjang Pendidikan Sarjana,Prodi Akutansi Jenjang Pendidikan Sarjana  jeung Prodi Keuangan  & Perbankan Jenjang Pendidikan Diploma III. Nyakitu deui Akreditasi sakabeh program studi geus kaakreditasi.   

UPBJJ Universitas Terbuka Bandung Masrahkeun Ijazah Ka 887 Lulusan

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) Bandung poe  Kemis 8 September 2016 lumangsung di Balai Sartika Convention Hall Jl.Suryalaya Indah No. 1-3 Buah Batu  Kota Bandung ngalaksanakeun kagiatan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) masrahkeun ijazah ka 887 lulusan ngawengku 608 lulusan ti Program S1 PGSD, 113lulusan  Program S1 PGPAUD, 125 lulusan Program D2/S1 Perpustakaan,22 lulusan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik  jeung 19 lulusan ti Fakultas Ekonomi.Tina sajumlah lulusan kapeto aya tiluan  lulusan meunang Indek Prestasi Kumulatif (IPK) panghadena dengan pujian kabehna asalna ti Kabupaten Kuningan sarta  sarua ti  Program S1 PGSD nyaeta Atik Hartati   meunang  IPK 3,93, Rita Puspitasari IPK 3,93 jeung Liya Nurlaila IPK 3,88.

UIN SGD Bandung Wisuda 2.105 Lulusan

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara  Poe Minggu 18 September 2016 ngalaksanakeun Sidang Terbuka Senat dina raraga   Wisuda Ka 65 ngawisuda sajumlah   2.105 lulusan lumangsung di Gedong Aula Anwar Musaddad  Kampus UIN Jl.A.H.Nasution No.105 Cibiru Kota Bandung.Sajumlah  lulusan diwisuda Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si nyaeta asalna ti  Program Sarjana (S1) Fakultas Tarbiyah & Keguruan 469 lulusan,Syariah & Hukum 349 lulusan Dakwah & Komunikasi 342 lulusan,Sains & Teknologi 219 lulusan,Ilmu Sosial & Politik 208 lulusan,Adab & Humaniora 200 lulusan,Ushuluddin 98 lulusan,Psikologi 40 lulusan sarta Program Pasca Sarjana (S2) 153 lulusan  jeung Program Pasca Sarjana (S3) 22 lulusan..Mahmud dina biantarana lian ti ngawilujengkeun ka para lulusan oge menta ka para lulusan sangkan ngajaga ngaran

Drs.Agung Sudjatmoko,MM : Reformasi Koperasi Kudu Sacara Stuktural,Kultural,Sosial Jeung Manajerial

Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Drs.Agung Sudjatmoko,MM  netelakeun Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) salaku wadah perjuangan gerakan koperasi,salila ieu geus ngalakukeun usaha nyata pikeun ngaleungitkeun citra negatif  koperasi ku ngaliwatan tilu utamana nyaeta  advokasi,Edukasi jeung Fasilitasi koperasi. “ Sacara simultan Dekopin enggeus sarta bakal terus ngalakukeun tarekah dina raraga ngabela kapentingan koperasi dina dinamika ekonomi. Kukituna  Dekopin jeung sakabeh rengrenganna di tingkat wilayah jeung daerah mibanda tekad ngawujudkeun reformasi total koperasi Indonesia nu geus ditetepkeun ku pemerintah “.Ceuk Agung Sudjatmoko  dina biantarana saperti diberitakeun Koran Giwangkara  waktu