STKIP Pasundan Kudu Ngalahirkeun Lulusan Kompetensi Rancage Hate

Pelaksana Harian(Plh) Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan Cimahi Prof.Dr.Ali Anwar Yusuf,M.Si miharep STKIP Pasundan kudu  jadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) nu mampu ngalahirkeun lulusan mibanda kompetensi rancage  hate (berpikir kritis), jembar panalar (berwawasan luas) sarta panceg ageman (kuat keyakinannya) mampu saingan jeung lulusan ti LPTK sejen boh di tingkat regional,nasional sarta internasional. Harepan ieu didugikeun dina biantarana acara Wisuda Sarjana Ka XXXII   jeung Magister pendidikan

STT Mandala Bandung Ngahasilkeun 5.463 Lulusan

Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Mandala Bandung  poe Saptu 28 Mei 2016 lumangsung di Gedong Serba Guna  Kampus STT Mandala Jl.Soekarno-Hatta No.597 (Terusan Kiaracondong Bandung)  ngalaksanakeun kagiatan acara wisuda taun akademik  2015/2016 ngawisuda 107 lulusan ngawengku 65 S1 jeung 42 D3 nyaeta ti program S1jurusan Teknik Elektro 22 lulusan,Teknik Informatika 10 lulusan,Teknik Sipil 16 lulusan,Teknik Mesin 18 lulusan sarta ti program D3 Teknik Elektro 8 lulusan,Informatika 1 lulusan jeung Teknik Mesin 32 lulusan.

Wisuda ka 64 UIN SGD Bandung Ngistrenan 745 Lulusan

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Prof.Dr.H.Mahmud M.Si  poe Saptu 28 Mei 2016 di Gedong  Anwar Musaddad  Mingpin Sidang  Senat Terbuka Wisuda  ka 64 Taun Akademik 2015-2016 Ngistrenan  745 lulusan   ti  Program Strata 1 (S1),Strata 2(S2) jeung Strata 3 (S3) ngawengku 22 lulusan  ti Fakultas Ushuluddin,195 Fakultas Tarbiyah & Keguruan,81 Fakultas Syariah & Hukum,79 FakultasDakwah & Komunkasi,151Fakultas Adab & Humaniora,22 Fakultas Psikologi,118 Fakultas Sains & Teknologi,37 FakultasIlmu Sosial & Politik,37 Program Magister  jeung 11 lulusan Prugram Doktor.Tina sajumlah  ieu kapeto aya  26 lulusan ti Program S1 meunang Yudicium Cumlaude Indek Prestasi

DTA Muklishina Lahuddiin Ngayakeun Imtihan

Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) “ Mukhlishina Lahuddiin “ di RT 05, RW 24  Blok AG Komplek Permata Biru Desa Cinunuk,  Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung lumangsung poe Minggu 29 Mei 2016 ngayakeun kagiatan acara”IMTIHAN Tahun Pelajaran 2015-2016  temana “ KitaTingkatkan Kepedulian  Orang Tua Dalam Membina Putra Putrinya Menuju Generasi Qur’ani “ .Runtuyan acarana  saperti diberitakeun Koran Giwangkara  dieuyeuban direuah-reuah Pentas Seni,Tahfidz,Pildacil jeung Mutiara Akhlak  dipintonkeun  para santrina, saperti tembong dina poto

Koperasi Karyawan “ Tirta Karya “ Giat Bebenah & Restrukturisasi

Luyu jeung bisnis usaha koperasi, umumna awalna di Koperasi Karyawan (Kopkar) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening kota Bandung  nyaeta  “ Tirta Karya “ ngan  mibanda   unit  simpan pinjam,nepi ka kiwari unit simpan pinjamna  masih lumangsung dijalankeun malahan unit bisnisna nambahan  nyaeta  instalatur jeung  Warung Serba Ada (Waserba)  ngaayaan  barang  pikeun nyumponan  kabutuhan anggota koperasi di internal PDAM Tirtawening kota Bandung. “ Simkuring salaku pengurus  ayeuna keur  giat  ngabebenah sarta  ngalakukeun  rekstrukturisasi