Bintek Ngagunakeun Aplikasi Jurnal Online Kopertis IV Pikeun LPPM & Pustakawan

Ti mimiti Rebo 18 Mei nepi ka Jumaah 20 Mei 2016 Kopertis Willayah IV  Jabar & Banten ngayakeun  kagiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Ngagunakeun Aplikasi Jurnal Online pikeun nu ngokolakeun  jurnal Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pikeun  Lembaga Penelitian & Pengabdian  Masyarakat (LPPM) & Pustakawan diwewengkon Kopertis Wilayah IV. Numutkeun Ketua Panitiana Drs.Wahyudin Tahedi M.Si saperti diberitakeun Koran Giwangkara kagiatanna