Taat Kana UU.No.25.Thn 1992 Pasal 26 Ayat 1 & 2 Koperasi Guru Pegawai SMPN 22 Bandung

Koperasi  Guru Pegawai (KGP) Sekolah Memengah Pertama Negeri  (SMPN) 22 Bandung  poe Senen  21 Maret 2016 `ngalaksanakan kagiatan acara   Rapat Anggota Taunan (RAT) Taun buku  2015  lumangsung  di SMPN 22 Bandung  JL.W.R.Supratman  No.24 Bandung. Kagiatan acara  dijejeran Kepala  SMPN 22 Bandung Rida Indriawaty S.Pd,M.Si salaku Pembina  sarta Ambiyati ti Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan & UKM kota Bandung jeung  Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Bandung Drs.H.Sanusi Sukarma,M.BA sarta diluuhan Sekretaris I. Deny Haryanto.S.Pd  mingpin  RAT nyuluran Ketua Cecep Maskur M.M.Pd  kulantaran sabaraha bulan kaliwat dimutasi  nyangking kalungguhan Kepala SMPN 29 Bandung.