Dr.Tjitji Wartisah S.Pd,M.Pd : Kompetensi Guru Paud Masih Jauh Tina Standar Nasional

Beuki mekarna tuntutan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  ngarojong sakola pikeun ngamaksimalkeun  mutu layanan  pendidikan ku ngaliwatan optimalisasi  manajemen sakabeh komponen pendidikan. Salah  sahiji komponen kudu meunang perhatian  daria,nyaeta komponen guru,kulantaran kacida penting pisan, perlu dimekarkeun  sacara maksimal sangkan bisa mere kontribusi kana ngaronjatna mutu layanan pendidikan Kompetensi  guru nu hade tangtuna bakal mere  kontribusi  kana kualitas  kinerja guru “. Ceuk  Dr.Tjitji Wartisah,S.Pd,M.Pd Kepala  TK (Taman Kanak KanaK)  Asmaul Husna Jl.Teratai Raya No.41  Rancaekek Kab.Bandung dina Disertesina “ Manajemen Pengembangan Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan