PK2MB Ikopin Nyiapkeun Peserta Didik Kreatif Inovatif

Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) poe Senen 24 Agustus 2015 jam 09.00 isuk-isuk lumangsung di Graha Suhardini kampus Ikopin Jatinangor ngayakeun  sidang terbuka senat dibuka Ketua Senat Ikopin Prof.Dr.Burhan Arief,M.Si, dina raraga narima jeung Pengenalan Kehidupan Kampus. Pikeun 640 Mahasiswa Baru (PK2MB) Ikopin taun akademik 2015-2016. Numutkeun Kepala Bagian Humas Ikopin Lucky Kurniasari S.Sos diayakeun PK2MB Ikopin nyaeta pikeun ngarobah/ngabentuk pola pikir  jeung kalakuan  insan akademik luyu jeung karakteristik masarakat kampus  sarta nyiapkeun peserta didik  kreatif,inovatf sarta henteu diragukeun kaloyalanna ka almamater Ikopin.