Ceuk Dr.Edy Rachmiadi,MM : Program Kelompok Kerja Guru (KKG) Perlu Diomean Sangkan Luyu Jeung Pedoman

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat Drs.Edy Rachmiadi M.M  netelakeun  Program stimulus pikeun ngaronjatkeun ajen  (mutu) pendidikan  nyaeta ku cara ngamekarkeun  profesionalisme guru ngarupakeun bagian tina  program  Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Program ieu di  Provinsi  Jawa Barat dipercayakeun  ka Lembaga Penjaminan  Mutu Pendidikan (LPMP) sakaku Unit Pelaksana Teknis Kementerian pikeun ngaimplementasikeun  regulasi  turta ngarevitatalisasi ka guru-guru  mibanda  gede pisan  ku ayana kelompokjeung MKG(  Musyawarah Kerja Guru) di 26 kabupaten/ kota  di Jabar. Eta hal diungkabkeun dina disertasina judulna   “Implementasi Program Revitalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG)Di Provinsi Jawa Barat”.

Ngaronjatkeun Kamampuhan Dosen Kopertis Jabar & Banten Ngayakeun Bintek AA

Dilaksanakeunnana  Bimbingan Teknis (Bintek)  AA ( Applied Approach) pikeun dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wewengkon Kopertis Wilyah IV Jabar & Banten nu jadi alesan kasangtukanganna kulantaran ngajar ngarupakeun hiji pagawean profesional ngabutuhkeun pendidikan jeung latihan husus.Kukituna dosen kudu bisa  tur paham  sagala kamampuhan saperti paham kana teori ngatik turta ngadidik, paham   materi model-model ngajar,nyusun silabi jeung satuan rencana perkuliahan sarta nyusun tes jeung pengukuranna.Sakabeh kamampuhan ieu  kudu dipibanda sabab dosen ngajar dihareupeun kelas.Kitu ditetelakeun  Ketua Panitia  Bintek AA  Dra.Hj.Deece Udansyah,M.Si  nu oge  salaku Kepala

Dosen Batu Akik

Kiwari  jelema keur maceuh mahabu  resep kana  batu akik atawa batu  ali ,batu mulya ,teu katinggaleun para dosen sapopoena nepi ka  mere kuliah  di kampus make  batu ali  teu leupas tina ramo  dampal leungeunna ,saperti diberitakeun Koran Giwangkara  dosen PNS (Pegawai Negeri Sipil)  Kopertis IV Jabar & Banten  Dpk (Diperbantukan)  di  Universitas Jendral Achmad Yani (Unjani)  Drs. R.Dahly Sukmapryandhika Ar,M.Si  dosen  Jurusan Ilmu

20 Mahasiswa Ikopin Rek Meunang Bantuan Pendidikan ti PT Taspen

PT.Taspen (Persero) bakal mere bantuan biaya pendidikan pikeun 20 mahasiswa  Ikopin  Program Studi Sarjana (S1) jeung Diploma ( D3) nu keur masih keneh  aktif kuliah di taun akademik  2014/2015 .Hal ieu ditetelakeun Rektor Ikopin ( Institut Koperasi Indonesia) Dr.(HC).Ir.Burhanuddin Abdulah,MA  dijejeran  Kepala Bagian Humas  & Promosi Ikopin. Lucky Kurniasari S.Sos  di kampus Jatinangor saperti diberitakeun Koran

Wisuda Uninus Ka 58

Universitas Islam Nusantara  (Uninus)  rek  ngalaksanakeun kagiatan  Wisuda Sarjana,Magister & Doktor ka 58 taun akademik 2014-2015.Kagiatanna  dilaksanakeun  poe Rebo 10 Juni  2015/23 Sya’ban 1436 H  jam 07.00 nepi ka rengse di Gedong BCC (Bandung Convention Centre) Jl.Soekarno-Hatta No.354 Bandung.Hal ieu ditetelakeun Ketua Panitia Wisuda Uninus  ka 58 Dr.H.Suhendra Yusuf,MA nu oge salaku Pembantu Rektor I Uninus