Koperasi Guru Kecamatan Andir Kota Bandung Nyiptakeun Organisasi Usaha Efektif Produktif

Ketua Koperasi Warga Guru & Karyawan (KWG&K)  kecamatan Andir kota Bandung  Periode 2014-2018  Iim Halimah,S.Pd,MM netelakeun rencana kerja KWG & K  kecamatan Andir  taun 2015 programna nyaeta rek nyipptakeun organisasi  usaha efektif,produktif aya dina kalancaran.Kitu  ditetelakeundina acara Rapat Anggota Taunan (RAT) ka \XXXV masa bakti taun kahiji lumangsung Saptu 28 Februari 2015 di SDN Durman,Jl.Durman No.30 Bandung.Dina ieu kasempetan dijejeran rengrengan pengurus ngawengku Sekretaris:Hindun Rubaah.Bendahara:Djunitri,Ketua Pengawas:Pachrudin Djajaatmadja,Anggota Pengawas:Drs.H.Achmad Djaeni Dahlan  turta dihadiran 212