Rektor Ikopin Dr.HC.Burhanuddin Abdullah MA : Indonesia Masih Nyanghareupan Tantangan Domestik Jeung Global

Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Dr.HC.Burhanuddin Abdullah  MA  netelakeun Indonesia  kiwari  masih nyanghareupan  sagala rupa tantangan  domestik jeung global. Di jero negeri  kaayaanna  masih papuket jeung masalah hebeul nyaeta kamiskinan,pangangguran sarta kasenjangan sosial.Sedengkeun di sisi eksternal  nyanghareupan masih handapna  saingan perekonomian ngabalukarkeun ekspor   kana barang –barang  masih  handap niley tambahna. Nyakitu deui kurang siapna pikeun nyanghareupan  masarakat ekonomi Asean bakal dimitian taun hareup. Kitu ditetelakeun dina  acara Wisuda Ikopin ka  41 ngistrenan 400 lulusan ngawengku  84 lulusan ti  Program  Pasca Sarjana (MM) , 261 Sarjana (S1)  & 55 lulusan  Program  Akhli Madya ( Diploma 3).Tina sajumlah  lulusan kapeto aya  nu meunang Indek Prestasi Kumulatif (IPK) panghadena nyaeta Rachmawati MM  IPK 3,89,Inni Doatu Jiharan SE (3,89) jeung Andriani A.Md (3,86).    

250 Mahasiswa Anyar STIEPAR Miluan Prospeku

Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata (STIEPAR) Yapari –Aktripa Bandung Drs.H.Gusti A Djafar,M.Si salaku panitia ( Steering Committe) netelakeun ka Koran Giwangkara  lian ti  Stiepar yapari Aktripa geus mieling  ulang taun  nu ka 52 lumangsung  Senen 18 Agustus 2014 oge   ngalaksanakeun  Studium General  Kemis 4 September 2014 di kampus Jl.Prof.Dr.Ir.Sutami No.81-83 Bandung  didugikeun Dekan FPIPS  UPI Bandung  Prof.Dr.H.Karim Suryadi,M.Si nu dina ieu kasempetan  Ketua Stiepar Yapari Aktripa Bandung  Dr.H.Encep Syarif Nurdin ( Drs,M.Pd,M.Si)  dijejeran  Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia Aktripa ( Yapari-Aktripa)  Drs.Toto

2019 Lulusan UPBJJ–UT Bandung Narima Ijazah

Aya 2019 lulusan  UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh) Universitas Terbuka (UT)   Bandung  nu narima ijazah dina kagiatan  Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) taun 2014.2  lumangsung  27- 28 Agustus 2014  di Balai Sartika Convention Hall Jl.Suryalaya Indah No. 1-3 Buah Batu Bandung nu acarana diluuhan Kepala  UPBJJ-UT Bandung Dra.Dina Thaib,M.Ed,  Dekan  FMIPA  UT Dr.Sri Hayati,MA nyuluran  rektor UT Prof.Ir.Tian Belawati,M.Ed,Ph.D , Kepala Dinas Pendidikan  Provinsi Jawa  Barat  Prof.Dr.H.Moh.Wahyudin Zarkasyi,CPA. Sajumlah lulusan ngawengku 1254  lulusan   ti Program S1 PGSD,105 lulusan  Program PGPAUD,658 lulusan Program D2 Perpustakaan, sarta saurang masing-masing  lulusan ti Program S1 Biologi jeung Program S1 Sosiologi asalna ti  kab, Ciamis, Pangandaran, Kuningan, kota Bandung, Cimahi, kab.Bandung, kota Tasikmalaya, kota Cirebon , kab.Cirebon, Indramayu, Subang, Garut, kab.Purwakarta, kota Banjar jeung  kab.Bandung Barat.   

UIN SGD Bandung Wisuda 2.794 Lulusan

Kepala Humas Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Asep Syaefudin M.Ag  netelakeun ka Koran Giwangkara   aya 2.794 lulusan dina acara wisuda ka 60 UIN SGD Bandung  taun akademik 2014/2015 sidang senat terbuka  dipimpin rektor Prof.Dr.H.Dedy Ismatullah,SH,M.Hum lumangsung Minggu 14 September 2014 di gedong aula utama kampus Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung.Sajumlah wisudawan asalna ti  Fakultas Tarbiyah & Keguruan 654 lulusan; Tarbiyah & Keguruan (DMS) 746 lulusan; Syariah & Hukum 312 lulusan; Dakwah & Komunikasi 264 lulusan; Ilmu Sosial & Ilmu Politik 218 lulusan; Sains & Teknologi 190 lulusan; Adab & Humaniora 144lulusan; Ushuluddin 56 lulusan; Psikologi 35 lulusan; S2 Pascasarjana 161 lulusan; S3 Pascasarjana 15lulusan . Tina