Koperasi Ar-Raudhi Kelurahan Jatihandap Geus Dirasakeun Mangfaatna Ku Anggota

Salah sahiji koperasi di kota Bandung nu  meunang pangajen ti walikota Bandung taun 2012 salaku Koperasi berprestasi terbaik ka III tingkat kota Bandung  nyaeta Koperasi Serba Usaha (KSU) Ar-Raudhi Kelurahan Jatihandap kiwari terus ngupayakeun nedunan kabutuhan  ngaraharjakeun anggotana luyu jeung diamanatkeun Undang-Undang No.17 Taun 2012 Ngeunaan Perkoperasian yen  koperasi  mibanda tujuan ngaraharjakeun anggota khusuna  sarta masarakat umumna. “KSU Ar-Raudhi  ngarupakeun lembaga ekonomi diluluguan,dipibanda turta dijalankeun ku anggota Alhamdullilah kiwari panceg umurna 10 taun tepatna diadegkeun  12 Januari 2004 

Dr.Tin Hartini S.Pd M.M.Pd: SD Swasta Unggulan Kota Bandung Telah Mengimplentasikan BSC

Sekolah  merupakan satu unit pendidikan formal perlu dikelola dengan baik dan tepat. Pengelolaan  pendidikan  akan lebih baik jika dikelola dengan baik.Salah satu alat pengukur  yang dapat membantu kinerja  suatu institusi adalah  Balanced Scorecard (BSC). Alat pengukur ini lahir berdasarkan keyakinan para pelopornya bahwa pendekatan dalam pengukuran kinerja sekolah dapat menjadi lebih akurat dan  lebih baik. “ Secara prinsip  Sekolah Dasar (SD) Swasta unggulan di kota Bandung telah mengimplementasikan  BSC  dalam tujuan ,kebijakan dan  program mutu sekolahnya   “. Ujar  Dr.Tin Hartini S.Pd , M.M.Pd  selaku Kepala Sekolah  SDN Binaharapan 1  di Jl. Golf Selatan I No.26 kecamatan Arcamanik kota Bandung  ketika mempertahankan disertasinya  berjudul “ Manajemen Peningkatan

Minat Nuluykeun Ka Pendidikan Guru PAUD Uninus Ngaronjat

Sekretaris Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru  Pendidikan Anak Usia Dini  (PG-PAUD) Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Nusantara (Uninus)  H.Cecep Wahyu  M.M.Pd netelakeun tiap taun peminat nu daftar jadi mahasiswa PG-PAUD FKIP Uninus  umurna kakara  3 taun  ngadeg taun 2011 statusna Terakreditasi BAN-PT  terus  ngaronjat.Ayeuna kacatet aya 526 mahasiswa sumebar di tingkat ,semester 2,semester 4 jeung semester 6 “.Ku ayana pendidikan anak usia  dini diharepkeun bisa ngabina  anak di masa

STIKES Bhakti Kencana Bandung Ngalaksanakeun Pengabdian Masarakat

Salah sahiji Tri Dharma Perguruan Tinggi nyaeta Pengabdian Masyarakat.Pikeun Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ( STIKES)  Bhati Kencana Bandung  pengabdian masarakat di taun 2014  geus  ngalaksnakeun  pengobatan massal  & khitanan   gratis  sawatara waktu  nu anyar kaliwat  tepatnna  23 April 2014 di kampus Universitas  Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati  (SGD) Bandung  dina raraga gawe bareng  ulang taun  ka 30  Mahasiswa Pencinta Kelestarian Alam (Mahapeka)  UIN SGD Bandung . “ Peran Stikes  di ulang taun Mahapeka  salaku tim pelaksana medis  nyadiaan  hiji  dokter,11 perawat sarta 10 mahasiswa Akper Bhakti Kencana Bandung  ,2 akhli apoteker Sekolah