Kagiatan Bislim Mangfaat Dunya Akherat

Geus ngarupakeun kagiatan rutin satiap taunna  samemeh miluan upacara wisuda khususna  para  Sarjana calon  wisudawan,wisudawati  ti Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Nusantara (Uninus) sok miluan heula kagiatan Bina Sarjana Muslim (Bislim).Nyakitu  deui dina taun akademik 2013-2014  para wisudawan,wisudawati FKIP Uninus lobana 253 jiwa ngawengku  asalna ti Jurusan Pendidikan Luar Sekolah,Pendidikan Luar Biasa,Pendidikan Bahasa Arab,Pendidikan Bahasa Indonesia,Pendidikan Bahasa Inggris,Pendidikan Matematika,Pendidikan Pancasila & Kewargaannegaraan,Pendidikan Guru PAUD  rengse  miluan kagiatan Bislim nu dina taun 2014 ayeuna dilaksanakeun

Rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin M.Pd : 90% Lapangan Kerja Ngabutuhkeun Lulusan Perguruan Tinggi

Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Dr.H.Didin Wahidin M.Pd nembrakkeun  nitenan kanyataan  kiwari yen 90 % lapangan kerja anyar ngabutuhkeun kamampuan satingkat lulusan perguruan tinggi. Ari  50 %  tumuwuh mekarna ekonomi dirojong ku teknologi.Anapon nu nangtukeun hasil  usaha  jalmana oge ditangtukeun ku pendidikanna.Nyakitu deui hal sejenna nyaeta  ulah dipopohokeu pentingna mibanda kaparigelan nu hade salaku modal pikeun saingan.Sedengkeun ngeunaan gelar henteu aya gunana saupama henteu nguasa kaparigelan.Kitu biantara wejanganna ditepikeun dina Wisuda ka 57 Sarjana(S1) ,Magister(S2) jeung Doktor(S3) taun akademik 2013-2014  lumangsung Saptu

Dra.Hj.Een Herdiani,S.Sen : Mairan Paneka Jaman,Kreator Seni Kudu Ngamangfaatkeun Globalisasi

Ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)  Bandung Dr.Hj.Een Herdiani S.Sen netelakeun  kiwari caahna  globalisasi  beuki rongkah asup mangaruhan  budaya Indonesia. Hal ieu mangaruhan  oge  kana  kahirupan seni pertunjukan Tumali  jeung seni pertunjukan  tangtuna karya-karya  nu dilahirkeun kudu  mibanda wawasan zaman  global. Hal ieu  kulantaran geus jadi bagian kahirupan para kreator seni nu tangtuna mibanda  kahayang  pikeun maju . “ Masarakat seni memang perlu ngindung ka waktu  ngabapa ka zaman ,tapi kudu tetep waspada bisa milih ngayak pangaruh ti luar naha luyu  jeung nilai budaya urang atawa henteu “ .pokna dina acara  Seminar Seni Pendidikan Seni 1 :  “ Seni Dalam Persfektif Global “ diayakeun Jurusan Pendidikan Seni Tari Fakultas Pendidikan Bahasa & Seni (FBPS) Universitas Pendidikan Indonedesia

Guru Perlu Ngagunakeun Hipnotis Dina Pembelajaran

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Agama Islam(FAI) Universitas Islam Nusantara (Uninus) Rebo 7 Mei 2014 lumangsung di  kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung  numutkeun Ketua Panitiana Yayat Hidayat  ngayakeun Seminar  Hypnoteaching  “ Manfaat dan Aplikasi Dalam Pembelajaran”.Kagiatan seminar dibuka