Decha Kania Maharani Juara II Pildacil

Decha Kania Maharani, 5 thn, siswa  Taman Kanak Kanak (TK) Nurus Sakinah kota Bandung anyar-anyar ieu  kapilih jadi juara  II  Pildacil  kelompok putri sewilayah Karees. Tema Pildacil “ Pahlawanku Inspirasiku”. Decha incuna ibu Nani Andriani S.Pd guru SDN Binong Jati

Unisnu Jepara KKL ka Uninus

Rombongan  337  mahasiswa  Fakultas Tarbiyah  & Pendidikan  Universitas Nahdatul Ulama (Unisnu) Jepara  Rebo  2 April 2014 ngadongdon ka kampus Universitas Islam Nusantara (Uninus) .Rombongan  mahasiswa  dipimpin Wakil  Rektor  I  Dr.H.Sa’dullah  Assa’idi  nyuluran rektor Unisnu  Prof.Dr.H. Muhtarom M.Ag  harita  ditarima  rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin,M.Pd  di aula kampus 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Sunda UPI Meunang Kadeudeuh Sarta Pangajen

Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (JPBD) Sunda  Fakultas Pendidikan  Bahasa & Seni  (FPBS)  Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dr.Hj.Nunuy Nurjanah,M.Pd netelakeun yen rengrenganna geus rengse ngalaksanakeun kagiatan pemilihan mahasiswa mibanda prestasi  program sarjana tingkat jurusan  lumangsung  di kampus Jl. Dr.Setiabudhi No.229 Bandung, Salasa 25 Maret 2014“ Dilaksanakeun  ieu kagiatan  luyu jeung  pedoman pemilihan mahasiswa berpestasi taun 2014 ti  Kemendikbud Dirjen Pendidikan Tinggi  Direktorat Pembelajaran & Kemahasiswaan nu  tujuanna lian ti milih jeung mere pangajen ka mahasiswa mibanda prestasi oge mere motivasi  ka mahasiswa  pikeun ngalaksanakeun kagiatan  kurikuler,kokurikuler,ekstrakurikuler salaku tarekah ngaadumaniskeun

UT Gawe Bareng Jeung Ikopin

Universitas Terbuka (UT) ngalaksanakeun nota kasapukan janji  gawe bareng jeung Institut Koperasi (Ikopin) lumangsung Jumaah 21 Maret 2014 di kampus Ikopin Jatinangor.Nota kasapukan saperti diberitakeun Koran Giwangkara  ti pihak UT diteken rektor UT Prof.Ir.Tian Belawati M.Ed,Ph.D sedengkeun ti  pihak Ikopin diteken rektor Ikopin Dr.(HC) Burhanuddin Abdullah,MA disaksian Ketua

H.Kosasih Kepala SDN Nangela Paseh Kab.Bandung Meunang Gelar Doktor

Rebo  19 Maret 2014 kabungah  jeung kagumbiraan  katembong  dirasakeun H.Kosasih  dumeh cita-citana tinekanan  bisa  ngarengsekeun program S3 (Doktor) . “ Simkuring  kalintang bingahna , muji syukur Alhamdullilah ka Illahi Robi dipasihan nikmat kalancaran dina sidang ujian terbuka  bisa  ngajawab  pertanyaaan promotor waktu   mertahankeun  disertasina  “. ceuk H.Kosasih ka Koran Giwangkara  nu kiwari nyepeng kalungguhan salaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN)  Nangela UPTD Tk/SD Disdikbud kecamatan Paseh kabupaten Bandung..Disertasi nu didugikeun  dina sidang terbuka di Program Pasca Sarjana Universitas Islam