Kepala Tata usaha Perlu Ngamekarkeun Prinsif Dasar Kepemimpinan Nu Efektif

Kepala Seksi Diklat Tenaga Administrasi  Balai Pendidikan & Pelatihan Keagamaan Bandung  Drs.H.Ade Suryaman M.Ag netelakeun lianti  kualitas kepala tausaha  nu dipibanda  ku hiji organisasi kudu bisa nangtukeun hasil henteuna organisasi dina ngawujudkeun  tujuanna oge satiap  Kepala Tata Usaha  diharepkeun kudu mampu nyanghareupan sagala rupa tantangan. “ Dina situasi kompetisi saingan  parobahan  global nu sakitu gancangna tangtuna  perlu , ngajawab sagala rupa tantangan  kukituna Tata Usaha  perlu  ngamekarkeun turta ngalarapkeun  prinsif  dasar  kepemimpinan nu efektif  sangkan  organisasi  nu dipimpinna tetep mekar “.ceuk Ade netelakeun ka Koran  Giwangkara  sarengsena kagiatan  “ Diklat  Manajemen Kepala Tata Usaha Madrasah  Di  lingkungan Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat  Tahun 2013 lumangsung  di Balai Pendidikan & Pelatihan Keagamaan Bandung Jl.Soekarno-Hatta No.716 Bandung  lumangsun  ti tanggal 4  nepi ka 9 September 2013 diiluan  40 peserta. Kagiatan dibuka   sacara resmi ku Kepala Kantor Wilayah Kementrian  Agama Provinsi Jawa Barat  Drs.H.Saeroji,MM diluuhan  Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung  Dr.H.Aef Syaefudin Firdaus,M.Pd ,Ketua Pelaksana Drs.H.Achmad Musodik M.M sarta  Kabag Humas  Balai Diklat Keagaman Bandung  Drs.Ferizal Taufik Hidayat.    

Rosi Sianipar S.Sn : Ngainspirasi Masarakat Ku Puisi

Papanggih jeung Rosi Sianipar S.Sn nu sapopoena salaku dosen di Fakultas Ilmu Seni & Sasta (FISS)   jurusan Seni Musik,Seni Fotografi & Film Universitas Pasundan(Unpas) Bandung sarta ngajar di SMKN 10 Bandung waktu acara pelatihan perpustakaan pikeun pengelola perpustakaan sakola SMU/SMA/SMK sa-Jawa Barat diayakeun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Unpas  di Gedong Mandala Saba R.Otto Iskandardinata  di kampus Unpas Jl.Setiabudhi No.193 Bandung.sawatara waktu kaliwat.Dina ieu acara  inyana lain salaku pembicara  tapi muka lapak  ngadagangkeun buku hasil karyana. “ Simkuring seja rek mere inspirasi ka masarakat dina media puisi sarta  miharep oge  ka masarakat sangkan  terinsipirasi sakabeh pengalaman hirupna bisa didokumentasikeun dina media puisi “ceuk Rosi  kalahiran kota Siborong-borong Binjai Sumatra Utara taun 1969  alumni S1 Sekolah Tinggi Seni Indonesia ( STSI)  Bandung  jurusan Teater , S2 Institut Kesenian Jakarta (IKJ) sarta alumni Pelatihan  Penulisan Skenario  TVRI Jakarta jeung Keilmuan Seni Pertunjukan ti  Sponsorship Japan Foundation  nu mimiti jadi dosen  di FISS Unpas ti taun 1969 netelakeun ka Koran Giwangkara.

49 Nyangking Predikat Cumlaude 344 Lulusan Ikopin Diwisuda

Dina satiap kasempetan acara wisuda geus jadi kabiasaan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin)   sok  mere pangajen boh ka lulusan nu meunang predikat Cumlaude  sarta  ka lulusan pangpunjulna  ti masing-masing program studi. Nyakitu deui dina acara wisuda ka 40 taun akademik 2012/2013 ngistrenan  344 lulusan masing-masing 81 lulusan S2,221 lulusan S1, 42 lulusan D3 lumangsung bulan Agustus katompernakeun 31 Agustus 2013  di Graha Suhardini kampus Ikopin Jatinangor,dina ieu kasempetan rektor Ikopin Dr.(HC).Ir.Burhanuddin Abdullah,MA ngadugikeun layang pangajenna waktu mingpin  acara wisuda  nu harita dijejeran  Ketua Yayasan Pendidikan Koperasi (YPK) DR.Ir.Muhammad Taufiq M.Sc. katut rengrengan senat sarta para tamu undangan.  

Mahasiswa UIN SGD Bandung Miluan KKN Tematik

Aya 209 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung miluan kagiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 2013 di Desa Jatiendah, Melatiwangi, Cilengkrang, Cipanjalu, Ciporeat, Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandungi ti mimiti  tanggal 12 Agustus 2013 nepi ka  20 September 2013..Kagiatan ieu  ngarupakeunn wujud nyata  Tridharma Perguruan Tinggi

Wisuda ke 58 UIN SGD Bandung Dilaksanakeun 2 Gelombang

Kagiatan  acara wisuda ka 58 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung taun akademik 2013-2014 nu dipimpin rektor Prof.Dr.H.Deddy Ismatullah,SH,M.Hum kapaksa dilaksanakeun 2 gelombang,ceuk Kepala Bagian Humasna Sakrim Mihardja M.Ag netelakeun ka Koran Giwangkara  balukar  tina loba jumlahna wisudawan henteu saimbang jeung kaayaan kapasitas  Gedong Auditorium