Dra.Hj. Iim Siti Rogayah Danasaputra M.Hum Ketua STBA Yapari – ABA Bandung

222

Dra.Hj.Iim Siti Rogayah Danasaputra M.Hum poe Rebo 31 Juli 2013 lumangsung di kampus Jl.Cihampelas No.94 Bandung diistrenan pikeun nyepeng kalungguhan salaku Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari Aba Bandung  mangsa jabatan Periode 2013-2017 ngaganti Ketua heubeul Drs.H.Mundari Muhada Dipl.TEFL nu geus rengse masa jabatanna. Tangtuna pikeun civitas akademikana  moal hamo bireuk deui geus pada mikawanoh ka Ketua  anyar ieu teh, lian ti saacanna diistrenan salaku Ketua Jurusan Bahasa Inggris oge geus icikibung salila 26 taun jadi dosen di STBA Yapari nu kiwari panceg umurna (Dies Natalis) emas nyaeta 50 taun.Disagedengeun ngistrenan

Ketua LPPM STIE INABA Yoyo Sudaryo Meunang Gelar Doktor

Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) INABA Bandung  ti mimiti Rebo  tanggal  31 Juli 2013 mibanda hak ngagunakeun  gelar S3 nambah   ngalengkepan  ngaranna  jadi Dr.Yoyo Sudaryo,SE,MM,Ak ,kulantaran  dina ieu kesempetan inyana  ditandeskeun  lulus meunang gelar Doktor  dina  widang manajemen pendidikan Program Studi  Manajemen Pendidikan  Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung. Hasil kalulusanna  geuningan cukup nyugemakeun nyaeta  yudicium   sangat memuaskan  Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,52 ditandeskeun ku Promotor Prof.Dr.H.Achmad

Dr.Maman Suparman MM : Kualitas Kemitraan SMK Jeung DUDI Masih Handap

Sakabeh sekolah Menengah Kejuruan (SMK) geus ngalakukeun kemitraan atawa  gawe bareng  ku ngaliwatan  neken naskah atawa MoU ( Memorandum Of Understanding)  antara dua pihak Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) ngan dina  prakna can optimal masih  loba nu perlu diomean  turta  dibebenah kulantaran  kanyataannana  kualitasna masih  handap. “ Saupama henteu aya tarekah sagancangna diomean manajemen kemitraan SMK jeung DUDI ngabalukarkeun kagiatan kemitraan henteu maksimal tangtuna kualitas kompetensi