Workshop English Tourism Di Stiepar Yapari Aktripa Bandung

Himpunan Mahasiswa (Hima) Manajemen Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (Stiepar) Yapari Aktripa Bandung ceuk Ketuana  Adi Budiana  Rahman netelakeun ka koran Giwangkara   ngayakeun kagiatan acara “ Workshop English Tourism” lumangsung 26 Juni 2013 di kampus Stiepar Yapari Aktripa Bandung Jl.Prof.Dr.Ir.Sutami  No.81- 83 Bandung.. Native Speaker Mr.Peter Colquhoun Morse jeung Drs.Asda Zunaedy,M.Pd,topik  nu dibahas didiskusikeun ngawengku Hosptality,Ticketing,Culture..Dina ieu kasempetan peserta disadiakeun Sertifikat & Snack sarta Door Prize.(Suherman.S).-

Dr.Nonong Winarni,S.Pd,M.Pd :Pendidikan Karakter Di Sakola Ngarupakeun Kagiatan Terpadu

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Cibinong kabupaten Cianjur Dr.Nonong Winarni,S.Pd,M.Pd  netelakeun  sangkan tujuan pendidikan karakter di sakola bisa direalisasikeun  diharepkeun sakabeh perencanaan jeung program bisa ngarojong  turta  ngajabarkeun  kawijaksanaan pendidikanna. “Ngeunaan  Pelaksanaan program pendidikan karakter geuningan  kiwari kanyataanna  masih aya nu can sagemblengna ngalaksanakeun program pikeun ngamekarkeun karakter peserta didik, lian ti kulantaran prosedur operasi standar (SOP) nu ngatur tata aliran pagaweanna jeung pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter kurang jelas jeung henteu spesifik oge can diterapkeunnana pengintegrasian pendidikan karakter kana satiap pelajaran.

Mahasiswa STBA Yapari Bandung Ngayakeun Seminar Pariwisata

Mahasiswa Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) –ABA Yapari Bandung  semester 8 jurusan Bahasa Jepang,Jerman jeung Peransis   ceuk ketua panitiana Johanes Pago netelakeun ka Koran Giwangkara  poe  Salasa 4 Juni 2013 lumangsung  di lantai 5  kampus  Jl.Cihampelas No. 194 Bandung  ngayakakeun  kagiatan acara seminar pariwisata diiluan 100 urang mahasiswa  nyokot tema “ Menelusuri Kearifan Budaya Lokal Dalam Menunjang Keparawisataan Daerah Dan Nasional “,materi ieu teh didugikeun  Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Drs.H.Nunung Sobari MM..(Suherman.S).-

PKPRI Kota Bandung Ngayakeun RAT di Batu Malang

Minangka  realisasi saperti  diamanatkeumn   ku  para anggota  RAT taun buku 2011 kaliwat  sarta waktu ngabahas rencana kerja jeung rencana anggaran  belanja 2013  diantara putusanna nyaeta  kagiatan acara  rapat taun buku 2012  dilaksanakeun di kota Malang sakalian program wisata teh geuningan kalaksanakeun oge ceuk salah saurang anggota diantara sajumlah rombongan  poe Minggu isuk-isuk  12 Mei 2013 waktu  kumpul  diburuan kantor  Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia  (PKPRI) kota Bandung  Jalan Soekarna-Hatta No.470 Bandung waktu rek  miang.