2.333 Sarjana Lulusan UPBJJ – UT BandungNarima Izajah

Aya 2.333 sarjana (S1) lulusan  Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ)  Universitas Terbuka (UT)  Bandung nu narima izajah dina acara kagiatan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) lumangsung poe Rebo 27 Februari 2013 di gedong Graha Batununggal Indah,Jl.Soekarno-Hatta Buah Batu Bandung. Sajumlah lulusan ieu teh  ngawengku  masing-masing  1.776  ti program  Pendas PGSD jeung  557 PGPAUD sarta 3 lulusan Non Pendas ngarupakeun hasil yudicium 7 Agustus,04 Oktober jeung 10 Desember 2012. Tina sajumlah lulusan  kapeto aya  3 lulusan  meunang Indek Prestasi Kumulatif (IPK) pangonjoyna ti  PGPAUD kabehannana  asal kabupaten Kuningan nyaeta Pipih Nafilah M,S.Pd.AUD  (IPK 3,86), Eni Sukaeni,S.Pd.AUD (3,79),Yesi Nurmalia,S.Pd .AUD  (3,78).   Kagiatan acara masrahkeun izajah  lian ti diluuhan rektor UT  Prof.Ir.Tian Belawati M.Ed.Ph.D oge Kepala Dinas Pendidikan &

Drs.Soleh Hadriyanto,M.Pd : Sebagian Guru Masih Rendah Menulis Karya Ilmiah

Sebagai guru professional harus memiliki berbagai kemampuan,salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah kemampuan menulis karya ilmiah.Dengan menulis karya ilmiah selain  guru dapat naik pangkat,jabatan  dan  golongan sehingga mengalami peningkatan karier  juga mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Berarti menjadi begitu penting sekali memiliki kemampuan menulis karya ilmiah itu.Tetapi kenyataan di lapangan sebagian guru kemampuan menulis karya ilmiahnya masih rendah.

STIEPAR Yapari-Aktripa Bandung KLP Di Bali

Sekolah Tinggi Ekonomi Pariwisata ( STIEPAR) kampusna di Jl.Prof.Dr.Ir.Sutami No.81-83 Bandung lian ti  keur narima pendaftaran  mahasiswa anyar taun ajaran 2013/2014  program S1 Manajemen Pariwisata,D3 Usaha Akomodasi Perhotelan,D3 Usaha Perjalan Wisata pikeun kuliah karyawan mimiti Maret – September 2013,Kuliah Kelas Reguler mimiti September 2013 oge  ceuk Dra.Nova Riana M.Si salaku Sekretaris Jurusan Manajemen Pariwisata (S1)   netelakeun ka Koran Giwangkara  keur narima pendaftaran  mahasiswa semester II & IV Taun Akademik 2012/2013 pikeun jadi peserta Kuliah Lapangan Pariwisata (KLP) di  Bali 22- 29 April 2013. Pendaftaran ditutup 5 April 2013.Informasi KLP bisa ditanyakeun langsung ka nomor Telp.08129357777.(Suherman.S).-   

SHU Ngaronjat 26,72 % : Koperasi Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov Jabar “ Dewi Sri “

Ketua Koperasi Pegawai Dinas Pertanian Tanaman  Pangan Provinsi Jawa Barat “Dewi Sri “ Periode 2010-2012  Ir.H..Diden Trisnadi  MP  nu oge nyepeng kalungguhan salaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan  provinsi Jawa Barat netelakeun Rencana Kerja jeung Rencana Anggaran Pendapatan  & Belanja taun buku 2013 masih tetep  diarahkeun kana mertahankeun  jeung ngaronjatkeun tina  beubeunanangan  hasil usahanana.

Hima PGSD FKIP Unpas Ngayakeun Seminar

Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pasundan (Unpas) Jl.Wartawan No.5 Buah Batu Bandung  ceuk  Ketuana netelakeun ka Koran Giwangkara  poe Kemis 7 Maret 2013 ti mimiti jam  8.00  isuk-isuk lumangsung di aula Unpas Jl.Tamansari No.4-6  Bandung  ngayakeun Seminar Ekonomi Pendidikan Nasional  Kreatif  nu pembicarana pakar pendidikan Prof.Dr.H. Mochamad  Surya jeung Sukadi salaku Penulis Buku “Guru Malas Guru Rajin “ sarta pakar pendidikan Prof.Dr.Arief Rahman M.Pd. (Suherman.S).-