Peran Kopertais Dina Kawijakan Wasdalbin Ka PTAIS Can Optimal

Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati ( SGD) Bandung  Dr.H.A.Rusdiana MM netelakeun Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) salah sahiji unsur penting nu ngaimplementasikeun kawijakan Wasdalbin (Pengawasan & pembinaan) ka PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) can optimal. “Ku can optimalna ngabalukarkeun sabagian gede PTAIS nu kiwari jumlahna  sumebar di Indonnesia aya 461 PTAIS masih can akuntabel .Hal ieu diindikasikeun ku  nilai akreditasi di satiap PTAIS.Kanyataan ieu ngabuktikeun yen masih lemahna implementasi kawijaksanaan Wasdalbin nu dilakukeun ku Kopertais “ ceuk Rusdiana netelakeun  dumasar hasil panalungtikanna dilakukeun di  tilu Kopertais  nyaeta Kopertais Wilayah I DKI Jakarta,Kopertis Wilayah II Jawa Barat Banten  jeung Kopertis Wilayah IV Surabaya  waktu mertahan disertasina “ Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan  Dalam Mewujudkan Akuntabilitas

29 Urang Meunang Pangajen Ti STBA Yapari-Aba Bandung

Kagiatan acara dies natalis ka 49 & wisuda Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari- Aba Bandung  lumangsung poe Salasa 23 Oktober 2012  di Gedong Balai Sartika Jl.Suryalaya Indah No.1-3  Buahbatu  Bandung ,Ketua STBA  Yapari Aba Bandung Drs.H.Mundari Muhada Dipl,TEFL  dijejereran senat jeung  Ketua Yapari-Aba Bandung  Drs.S.P.H.Marbun,Sprachdipl sarta diluuhan Koordinator Kopertis  IV Prof.Dr.Ir.H. Abdul Hakim Halim M.Sc lian ti ngawisuda  129 urang lulusan  STBA Yapari Aba Bandung  taun akademik  2011-2012 masing-masing ti program  S1  jurusan bahasa   Inggris 82 urang, Jepang 31 urang,Jerman 4 urang,Perancis 2 urang  sarta Program D 3 jurusan bahasa Inggris 8 urang jeung Jepang  2urang. Tina sajumlah lulusan ieu teh diantarana 28 urang meunang yudicium predikat cumlaude.Ku diwisudana lulusan anyar ieu ti mimiti ngadegna nepi ka ayeuna nincak umur 49 taun  geus

83 Taun Prof.Achmad Sanusi Beunghar Ku Pamadegan

Pikeun Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,SH, MPA nu kiwari nyangking kalungguhan salaku Direktur Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Islam Nusantara (Uninus)  tanggal 31 Agustus  dianggap  pangistimewana ngandung  sejarah  kahirupannana,,kulantaran mantan rektor Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung kiwari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Periode tahun 1966-1971 tepatna harita dina taun 1929 dilahirkeun. Peristiwa istimewa ieu tanggal 31 Agustus 2012 dipieling  lumangsung di lantai dua rohangan Pasca Sarjana Uninus Jl.Soekarno Hatta No.530 Bandung dilaksanakeun kagiatan  Tasyakur binikmat acara  Ulang Taun  nincak  umur nu ka 83 taunna diluuhan Prof Achmad Sanusi sarimbit,,Ketua Badan Yayasan Islam Nusantara Letjen TNI (Purn) H.A.Roestandi,SH nu oge adi kandungna. ,Rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin,M.Pd,pimpinan Fakuktas,,dosen,.guru besar,para alumni sarta mahasiswa nu kagiatan acara  dimimitian  maca Al-qur’an sarta shalawat didugikeun Qori juara kab.Ciamis  Ustadz Djaja pimpinan Pondok Pesantren