13 Wisudwan UIN SGD Bandung Meunang IPK Tertinggi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung poe Minggu 21 Januari 2018 lumangsung di Gedong Anwar Musaddad Jl. A.H.Nasution No.105 Cibiru Kota Bandung saperti diberitakeun  Koran  Giwangkara ngalaksanakeun Sidang Senat Terbuka Wisuda ka 69 taun akademik  2017-2018 dipingpin Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si ngistrenan  lobana 1.003  wisudwan  Sarjana (S1) ,Magister (S2) jeung Doktor (S3) ngawengku Sarjana (S1) 57 wisudawan asalna ti Fakultas Ushuludin,130 Tarbiyah & Keguruan,159 Syariah & Hukum,122 Dakwah & Komunikasi,127 Adab & Humaniora,55 Psikologi,174 Sains & Teknologi,83 Ilmu Sosial & Ilmu Politik,Magister (S2) 63 jeung Doktor(S3) 33 Wiisudawan. Tina sajumlah wisudawan nyaeta lalaki  aya 519  jeung 484 awewe dumasar Surat Keputusan Rektor UIN SGD Bandung kepeto  13 wisudawan narima  pangajen salaku Lulusan