Saurang Wisudawan Diumrohkeun ,1006 Lulusan UIN SGD Diwisuda

Aya 1006 lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung diwisuda dina acara prosesi sidang senat terbuka wisuda ke 59 dipimpin rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Deddy Ismatullah,SH.M.Hum lumangsung Minggu  16 Maret 2014 di aula utama gedong anyar  kampus Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung. Sajumlah  lulusan  ngawengku ti Fakultas Ushuluddin (S1) 40 lulusan,Fakultas  Tarbiyah & Keguruan (S1) 341 lulusan,Fakultas Syariah & Hukum (S1) 132 lulusan,Fakultas Dakwah & Komunikasi (S1) 109 lulusan,Fakultas Adab &Humaniora (S1) 108 lulusan,Fakultas Psikologi (S1) 37 lulusan,Fakultas Sains & Teknologi (S1) 124 lulusan,Fakultas Ilmu Sosial & Politik (S1)  88 lulusan, Program Magister(S2) 12 lulusan,Program Doktor (S3) 14 lulusan jeung Program Diploma (D-3) saurang.