Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc : Kaayan PTS Can Nyugemakeun Masih Perlu Diomean

Koordinator Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim  Halim M.Sc nembrakeun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wewengkon wilayah gawena kiwari kacatet jumlahna aya 493 PTS ngawengku universitas,institut,sekolah tinggi,akademi jeung politeknik. “ Salengkapna

Dr.H.Didin Wahidin M.Pd Dosen DPK Kopertis IV Jadi Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti

Dr.H.Didin Wahidin M.Pd  dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Diperbantukan (DPK) di Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung sarta ngajabat salaku rektor Uninus  ti mimiti poe Salasa 14 Juli  2015 nyepeng kalungguhan salaku  Direktur Salengkapna

Dr. H.Usep Kuswari,M.Pd Jadi Ketuan Departemen Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI

Dr.H.Usep Kuswari,M.Pd  kiwari nyepeng kalungguhan ngajabat  jadi  Ketua Depatemen Pendidikan Bahasa Daerah  Fakultas Pendidikan Bahasa Sastra (FPBS)  Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dibarengan Sekrertaris Departemen Hernawan,S.Pd,M.Pd  pikeun mangsa periode  2015-2019 ngaganti Ketua heubeul  Salengkapna

Prof.Dr.H.Mahmud M.Si Resmi Jadi Rektor UIN SGD Bandung

Prof.Dr.H.Mahmud M.Si Dekan Fakultas Tarbiyah  & Keguruan  nu kapilih jadi rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung dina pemilihan rektor 6 Mei 2015 ti mimimiti poe Kemis  9 Juli Salengkapna

Dr.H.Didin Wahidin,M.Pd : Bedanya Sarjana Asli dan Bodong

Sarjana itu bisa dipandang dari  dua  produknya apakah dia betul sarjana,kemudian izahahnya diperoleh dari lembaga yang memiliki izin dari pemerintah atau terakreditasi. Jadi produknya seperti itu, ada ijazahnya yang dikeluarkan oleh lembaga Salengkapna

Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc : Kaayan PTS Can Nyugemakeun Masih Perlu Diomean

Koordinator Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim  Halim M.Sc nembrakeun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wewengkon wilayah gawena kiwari kacatet jumlahna aya 493 PTS ngawengku universitas,institut,sekolah tinggi,akademi jeung politeknik. “ Tina sajumlah eta  kayaanna can nyugemakeun kulantaran statusna ngan aya 447 aktif,45 masih non aktif. Nyakitu deui aya 24 alih bentuk,13 alih kelola, 10 merger sarta 5 dihapus.Kukituna masih perlu terus diomeaan ku cara ngalakukeun penataan institusional “.pokna dina

Dr.H.Didin Wahidin M.Pd Dosen DPK Kopertis IV Jadi Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti

Dr.H.Didin Wahidin M.Pd  dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Diperbantukan (DPK) di Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung sarta ngajabat salaku rektor Uninus  ti mimiti poe Salasa 14 Juli  2015 nyepeng kalungguhan salaku  Direktur Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) harita diistrenan Menristrekdikti Prof. Mohamad Nasir,Ph.D,Ak di audotorium lantey 2 gedong

Dr. H.Usep Kuswari,M.Pd Jadi Ketuan Departemen Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI

Dr.H.Usep Kuswari,M.Pd  kiwari nyepeng kalungguhan ngajabat  jadi  Ketua Depatemen Pendidikan Bahasa Daerah  Fakultas Pendidikan Bahasa Sastra (FPBS)  Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dibarengan Sekrertaris Departemen Hernawan,S.Pd,M.Pd  pikeun mangsa periode  2015-2019 ngaganti Ketua heubeul   periode 2011-2015 Dr.H.Dingding Haerudin,M.Pd  jeung sekretaris heubeul Dr.Hj.Nunung Nurjanah,M.Pd. Kadua

PKPRI Kota Bandung Mantep Di Widang Organisasi Usahana Ningkat

Balukar organisasina mantep  jeung mapan, usaha Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonenesia (PKPRI)   kota Bandung beuki ningkat. Paningkatan organisasi jeung usaha ieu  diindikasikeun ku sababaraha kaberhasilan. Di widang organisasi  ku  kasusunna  Pengurus jeung Pengawas periode 2014-2019  mibanda profesionalisme  turta  pangalaman  salaku Pengurus Primer  sarta komposisi pengurusna ngarupakeun adumanis  antara pengurus  heubeul jeung pengurus anyar. “ Salaku pengurus anyar tangtuna dina munggaran mancen tugasna kacida soson soson pisan ,parigel  jeung serius  sangkan gancang   pikeun  ngaraih sukses. Ku motivasi dibarengan etos gawe hade nu kuat rengrengan

Prof.Dr.H.Mahmud M.Si Resmi Jadi Rektor UIN SGD Bandung

Prof.Dr.H.Mahmud M.Si Dekan Fakultas Tarbiyah  & Keguruan  nu kapilih jadi rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung dina pemilihan rektor 6 Mei 2015 ti mimimiti poe Kemis  9 Juli 2015 resmi ngajabat rektor UIN SGD Bandung pikeun mangsa periode 2015-2019 kulantaran dina poe harita diistrenan Menteri Agama RI Drs.H.Lukman  Hakim Saifuddin di Operation Room Kantor Kementerian Agama RI Jl.Lapangan Barat No.3-4  Jakarta. Diistrenanna  Mahmud  ngaganti rektor heubeul Periode 2011-2015