Dr.H.Suhendra Yusuf MA Rektor ka 6 Uninus Periode 2016 -2020

Dr.H.Suhendra Yusuf,MA salaku Pembantu Rektor I  Universitas Islam Nusantara (Uninus)   ti mimiti poe Rebo 20 Januari 2016 nyangking kalungguhan salaku rektor  ka 6 Uninus pikeun mangsa periode 2016-2020. Dina poe harita saperti Salengkapna

Wisuda ka 63 UIN SGD Bandung Ngahasilkeun 485 Lulusan

Dina poe  Ahad  24 Januari  2015 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung  ngalaksanakeun Wisuda ka 63 ngahasilkeun  485 lulusan.    Sajumlah  lulusan ngawengku 414 lulusan program sarjana,56 lulusan Program Pasca Salengkapna

Dr.Tjitji Wartisah S.Pd,M.Pd : Kompetensi Guru Paud Masih Jauh Tina Standar Nasional

Beuki mekarna tuntutan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  ngarojong sakola pikeun ngamaksimalkeun  mutu layanan  pendidikan ku ngaliwatan optimalisasi  manajemen sakabeh komponen pendidikan. Salah  sahiji komponen kudu meunang perhatian  daria,nyaeta komponen guru,kulantaran Salengkapna

PK2MB Ikopin Nyiapkeun Peserta Didik Kreatif Inovatif

Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) poe Senen 24 Agustus 2015 jam 09.00 isuk-isuk lumangsung di Graha Suhardini kampus Ikopin Jatinangor ngayakeun  sidang terbuka senat dibuka Ketua Senat Ikopin Prof.Dr.Burhan Arief,M.Si, dina raraga narima jeung Salengkapna

Wisuda Ka 62 UIN SGD Bandung Ngistrenan 2700 Lulusan

Universitas Islam Negeri  (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  ngalaksanakeun  wisuda  ka  62 dina sidang senat terbuka dipimpin rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud M.Si  ngistrenan 2700 lulusan program S1,S2  jeung S3 lumangsung Salengkapna

Dr.H.Suhendra Yusuf MA Rektor ka 6 Uninus Periode 2016 -2020

Dr.H.Suhendra Yusuf,MA salaku Pembantu Rektor I  Universitas Islam Nusantara (Uninus)   ti mimiti poe Rebo 20 Januari 2016 nyangking kalungguhan salaku rektor  ka 6 Uninus pikeun mangsa periode 2016-2020. Dina poe harita saperti diberitakeun Koran Giwangkara diistrenan Ketua Yayasan Islam Nusantara Letjen TNI (Purn) H.Achmad Roestandi,SH sakalian bareng  jeung pejabat  rengrenganna ngawengku

Wisuda ka 63 UIN SGD Bandung Ngahasilkeun 485 Lulusan

Dina poe  Ahad  24 Januari  2015 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung  ngalaksanakeun Wisuda ka 63 ngahasilkeun  485 lulusan.    Sajumlah  lulusan ngawengku 414 lulusan program sarjana,56 lulusan Program Pasca Sarjana jeung 15 lulusan program doktor diwisuda    Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.Mahmud M.Si lumangsung di Gedong Multi Purpose kampus Jl.A.H.Nasution No.105,Cibiru Bandung.Tina sajumlah  lulusan   kapeto aya 3 lulusan mibanda prestasi panghadena

Pangheulana Ngayakeun RAT Koperasi Mimitran Mibanda Komitmen Jadi Koperasi Sehat Jeung Kuat

Koperasi Mimitran  salaku Koperasi Simpan Pinjam anggotana pendidik,tenaga kependidikan  sarta para purnabakti di lingkungan kecamatan Sukasari kota Bandung mibanda komitmen pikeun jadi koperasi sehat jeung kuat sarta bersih tina sagala rupa masalah ngarumpak  kana  Anggran Dasar (AD) turta Anggaran Rumah Tangga (ART) jeung aturan. Hal ieu ditetelakeun Ketua Koperasi Mimitran H.Nanan

Dr.Tjitji Wartisah S.Pd,M.Pd : Kompetensi Guru Paud Masih Jauh Tina Standar Nasional

Beuki mekarna tuntutan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  ngarojong sakola pikeun ngamaksimalkeun  mutu layanan  pendidikan ku ngaliwatan optimalisasi  manajemen sakabeh komponen pendidikan. Salah  sahiji komponen kudu meunang perhatian  daria,nyaeta komponen guru,kulantaran kacida penting pisan, perlu dimekarkeun  sacara maksimal sangkan bisa mere kontribusi kana ngaronjatna mutu layanan pendidikan Kompetensi  guru nu hade tangtuna bakal mere  kontribusi  kana kualitas  kinerja guru “. Ceuk  Dr.Tjitji Wartisah,S.Pd,M.Pd Kepala  TK (Taman Kanak KanaK)  Asmaul Husna Jl.Teratai Raya No.41  Rancaekek Kab.Bandung dina Disertesina “ Manajemen Pengembangan Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan

PK2MB Ikopin Nyiapkeun Peserta Didik Kreatif Inovatif

Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) poe Senen 24 Agustus 2015 jam 09.00 isuk-isuk lumangsung di Graha Suhardini kampus Ikopin Jatinangor ngayakeun  sidang terbuka senat dibuka Ketua Senat Ikopin Prof.Dr.Burhan Arief,M.Si, dina raraga narima jeung Pengenalan Kehidupan Kampus. Pikeun 640 Mahasiswa Baru (PK2MB) Ikopin taun akademik 2015-2016. Numutkeun Kepala Bagian Humas Ikopin Lucky Kurniasari S.Sos diayakeun PK2MB Ikopin nyaeta pikeun ngarobah/ngabentuk pola pikir  jeung kalakuan  insan akademik luyu jeung karakteristik masarakat kampus  sarta nyiapkeun peserta didik  kreatif,inovatf sarta henteu diragukeun kaloyalanna ka almamater Ikopin.