Milad Uninus ka 55 : Terus Mekar HenteuLeupas Tina Tradisi Jeung Jati Diri

Saupama nyaritakeun jati diri Universitas Islam Nusantara (Uninus) henteu leupas tina sajarah panjangna, waktu ngadeg ngarannna Universitas Nahdatul Ulama. Uninus nembongkeun tilu pilar perjoangan pendidikan Nahdatul Ulama nyaeta kailmuan,keislaman,kebangsaan.Jati diri Uninus  henteu Salengkapna

KKM UIN SGD Bandung 2015

Ketua LP2M ( Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat)  Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Dr.H.Sukriyadi Sambas,M.Si dijejeran Ketua Pelaksana Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) taun akademik  2015 Dr.Undang Ahmad Kamaludin,M.Ag Salengkapna

Kareueus STBA Yapari ABA Bandung Dina Nincak Umur 51Taun

Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari-ABA Bandung Dra.Hj.Iim Danasaputra M.Hum netelakeun  loba pisan dirasakeun nu matak  pikareueuseunnana hususna pikeun sivitas akademika, STBA Yapari ABA Bandung tepatna diadegkeun 26 Oktober 1963  harita Salengkapna

Siswa SMK Maarif Cicalengka Ngadongdon ka STP Bandung

Rombonga  siswa,siswi  ti  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cicalengka, Jl.Dewi Sartika No.119 Cicalengka kabupaten Bandung   poe Rebo 12 November 2014  ngadondon lolongok ka Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Jl.Dr.Setiabudi No.186 Bandung  Kagiatanna dina Salengkapna

LAWATAN AKADEMIS & SEMINAR ANTAR BANGSA JPBD Sunda FPBS UPI Ke IPG KRM MALAYSIA

Kamis tanggal 30 Oktober  2014 jam 08.30 waktu setempat sebanyak kurang lebih 40 orang rombongan dari  Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (JPBD) Sunda Fakultas Pendidikan  Bahasa & Seni  (FPBS)   Universitas  Pendidikan Indonesia ( Salengkapna

Tantangan PKPRI kota Bandung Nyanghareupan MEA Taun 2015

Program kerja Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( PKPRI)  kota Bandung  taun 2015  ngarupakeun taun  kadua pikeun  pengurus PKPRI kota Bandung periode 2014-2019.   “Luyu jeung visi jeung misina program kerja nu  dilaksanakeun rek terus ngawangun sumanget sangkan  boga rasa mibanda organisasi koperasi ka para anggota pikeun ngarojong tumuwuhna kamampuan jeung kompetensi pengurus PKPRI.”.ceuk Ketua PKPRI  Kota Bandung Drs.H.Sanusi Sukarma,MBA ngaganti Ketua heubeul Drs.H.Zainal Abidin,S,MM,M.Sc nu ngundurkeun diri..Acara  diluuhan  rengrengan pengurus ngawengku  Wakil Ketua I.H.Wawa Wahyudi,SIP,Wakil Ketua II Muhamad  Arifin,Sekretaris  Drs.Kustiwa Benoputra M.Pd,Bendahara Ayi Saepudin S.Ag,Ketua Pengawas  Drs.Maman Ukas M.Pd,Sekretaris  Pengawas

Koperasi Mimitran Picontoeun Pikeun KPRI Di Kota Bandung

Koperasi “ Mimitran” nyaeta koperasi simpan pinjam pendidik jeung tenaga kependidikan  sarta  oge aya  para purnabakti di lingkungan Dinas Pendidikan kecamatan Sukasari  kota Bandung. Ti mimiti ngadegna 5 Januari 1977 geus ngalaman  13 periode kapangurusan turta geus ngalaksanakeun 37 kali  Rapat Anggota Taunan (RAT) kaasup rapat ngabentuk pengurus jeung pengawas. Ditilik tina umur geus  loba  cukup pangalaman dina ngawangun  perekonomian karakyatan,sok sanajan geus majad  terus bebenah narekahan  ngaronjatkeun  ngaraharjakeun anggotana turta ngamekarkeun usaha koperasi  luyu jeung visina ngawujudkeun koperasi mimitran jadi koperasi inovatif,mandiri,raharja  sarta misi koperasi mimitran  ngaronjatkeun  peran serta anggota dina  sagala kagiatan,ngaronjatkeun perangkat koperasi  jeung ngaronjatkeun

Milad Uninus ka 55 : Terus Mekar HenteuLeupas Tina Tradisi Jeung Jati Diri

Saupama nyaritakeun jati diri Universitas Islam Nusantara (Uninus) henteu leupas tina sajarah panjangna, waktu ngadeg ngarannna Universitas Nahdatul Ulama. Uninus nembongkeun tilu pilar perjoangan pendidikan Nahdatul Ulama nyaeta kailmuan,keislaman,kebangsaan.Jati diri Uninus  henteu kaluar tina ieu galur Kukituna Uninus pikeun gampangna  nyebut Uninus 1-3-6. “  1.Visi nyaeta jadi perguruan tinggi Islam unggul mandiri,3. komitmen : komitmen keilmuan,keislaman,kebangsaan. Sarta 6 nilai anutan ngawengku teologis,fisis fisologis,logis,  rasional,estesis, teleologis. Nu pangtungtungna nembongkeun   muara tinu lainna, sedengkeun nomer hiji ngarupakeun dasar  pikeun  nu  lainna”.ceuk Rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin,M.Pd   waktu acara milad ka 55 Uninus nu  temana  “ Mengukuhkan Jati Diri Menjadi Perguruan Tinggi Islam Yang Unggul & Mandiri” sakalian Launching Buku Jati Diri Uninus sarta Launching Program BRI – Briva Uninus jeung Bulan Bakti Muslimat NU Jawa Barat.  

KKM UIN SGD Bandung 2015

Ketua LP2M ( Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat)  Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Dr.H.Sukriyadi Sambas,M.Si dijejeran Ketua Pelaksana Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) taun akademik  2015 Dr.Undang Ahmad Kamaludin,M.Ag di kampus Jl.A.H.Nasution 105 Bandung netelakeun ti mimiti tanggal 28 Januari nepi ka tanggal 28 Februari 2015  aya kurang leuwih 3.312 mahasiswa ti sababaraha Fakultas  UIN SGD Bandung angkatan 2011  sarta geus rengse semester 7 atawa 75  % jumlah SKS  miluan KKM lumangsung di tilu kabupaten nyaeta di kabupaten Garut,Tasikmalaya jeung Ciamis.

Kareueus STBA Yapari ABA Bandung Dina Nincak Umur 51Taun

Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari-ABA Bandung Dra.Hj.Iim Danasaputra M.Hum netelakeun  loba pisan dirasakeun nu matak  pikareueuseunnana hususna pikeun sivitas akademika, STBA Yapari ABA Bandung tepatna diadegkeun 26 Oktober 1963  harita ngaranna Akademi  Bahasa Asing (ABA) Yapari  kiwari di taun 2014  nincak  umurna panceg  51 taun. “ Simkuring ngaraos reueus